Kategorier
Föreningen Gudstjänst

Adam slutar

Det är med sorg i hjärtat jag nu skriver till dig att jag kommer att sluta mitt arbete i Vasakyrkan. Jag känner stor tacksamhet till Gud och församlingen över mina år här. Nu är det tid för mig och min fru att flytta söderöver till Göteborg. Vi har under en tid bett över vår framtid och vi känner Guds ledning i beslutet, trots att beslutet inte varit lätt. Min tid i församlingen har varit en mycket fin tid och vi har fått se Gud göra stora saker bland oss. I Bibeln står det att vi tillsammans med Gud går från härlighet till härlighet. Det är också vår bön för Vasakyrkan; det bästa ligger framför!

Min sista predikan i Vasakyrkan kommer att vara söndagen den 26/5, kom gärna då!

Med mycket tacksamhet

Adam Govik

Kategorier
Betraktelse Herdestav

Herdestav april

Det är inte varje år som påsken infaller såpass tidigt som den gör i år, men det betyder inte att april månad är händelselös! Vi har två besök som väntar oss under april, det första är Mats Nyholm med team som kommer från S:ta Clara i Stockholm för att inspirera oss. Det andra besöket vi får är från Johannelunds bibelskola. Ett härligt gäng bibelskoleelever kommer till missionsfältet Umeå för att tjäna, evangelisera och ta emot. Ibland när jag tänker på mission tänker jag enbart på utlandsmission, att vi ska skicka pengar eller att åka till andra länder för att missionera. Men på senare år har mitt missionstänk breddats. Att missionera är något vi får göra i Sverige också! Under slutet av 1800-talet hade väckelsen satt sina spår i Sverige och uppskattningsvis var 90-95% av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska Kyrkan. EFS var en del av detta och sände tidigt ut missionärer till Afrika, såpass tidigt att myndigheten SIDA räknar de första EFS missionärerna i Afrika som Sveriges första bistånd! När missionärerna kom till Östafrika var det bara en liten minoritet av befolkningen som var kristna. Idag räknas delen bekännande kristna i Tanzania till en majoritet i landet, medan Sveriges bekännande kristna nu räknas mellan 10-15% av befolkningen. Vi lever nu i ett missionsland – det betyder inte att vi ska sluta ge till andra länder utan snarare att vi ska se oss själva som levande missionärer i de sammanhang som vi idag lever i! Vi är inte bara elektriker, lärare, sjuksköterskor, pensionärer eller studenter, vi är också missionärer. När en missionär blir utsänd till ett missionsland behöver han eller hon lära sig språket och kulturen för att nå den lokala befolkningen, men det behöver inte vi svenskar som är missionärer här. I Apostlagärningarna 4 står det om när Petrus och Johannes predikar för det Stora rådet och att rådet blev förvånade eftersom lärjungarna var olärda män. Evangeliet behöver predikas av fler folk än de som är anställda av kyrkan. Evangeliet behöver predikas av olärda män, så som det var i Apostlagärningarna. Min bön är att vi ska få samma hunger som Johannes och Petrus hade när de säger: “Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört” -Apg 4:20

Kategorier
Betraktelse Föreningen Herdestav Undervisning

Herdestav januari 2024

Att Gud har sätt att kommunicera med människor kan vi läsa som ett genomgående tema i hela Bibeln. Det sker på olika sätt i olika situationer, ibland tydligare och ibland på ett sätt som gör att man behöver lyssna lite extra. Några av sätten som Gud i Bibeln talar är genom Den Helige Ande, genom drömmar och visioner, genom änglar och genom andra personer. Gud talar fortfarande till oss människor. Vi ber ofta till Gud att han ska gripa in men hur ofta ger vi tid till Gud att faktiskt tala?

Tänk om du vid ett läkarbesök, sätter dig ned, utförligt beskriver dina smärtor, och vid sekunden du berättat klart reser dig upp och går hem utan att lyssna på vad läkaren har för prognos eller rekommenderad plan för att du ska må bättre. Det är samma med Gud, han vill lyssna på oss och våra innersta tankar och funderingar men han vill också tala. Ger vi Gud plats för att tala och har vi våra sinnen inställda på att faktiskt lyssna? Gud kanske talar på ett sätt som vi inte är vana vid. Vår Gud är ändå en skapande och kreativ Gud och kan skapa nya sätt att tala med oss hela tiden. 

Att börja lyssna in Gud och låta hans röst leda kyrkan kan vara lite läskigt. Det innebär att vi släpper vår kontroll och litar på att Gud faktiskt ska tala och leda. Det betyder också att vi behöver vara frimodiga att gå på det vi tror Gud säger åt oss att göra. 

Om vi vill att vår kyrka ska blomstra och må bra måste vi ha Guds ledning. Kyrkor som inte blandar in Gud i sin ledning och riktning dör ut. 

När du sitter hemma och ber för Vasakyrkan och du upplever att Gud talar om kyrkan; skriv gärna ner det och be extra över det. Kanske är detta något som församlingsledningen kan informeras om? Kanalen mellan dig och Gud är helt öppen! Ofta när Gud talar bekräftar Gud det genom att säga det genom flera personer så var frimodig i att dela när du upplever att Gud talar, kanske använder Gud dig för att berätta något för Vasakyrkan!

“Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.” – Johannes 10:27

Låt oss gå in i 2024 helt ledda av Gud och hans levande ord!

Adam Govik

Kategorier
Föreningen Gemenskap Gudstjänst Mission

Alpha i Vasakyrkan

Vi har precis avslutat vår fjärde Alphakurs i Vasakyrkan och planerar inför våren att starta en femte kurs, samt en Alpha som riktar sig mot ungdomar, vilket känns mycket skoj! Alpha är något som har varit mycket positivt för Vasakyrkan. Det gör något med vår tro när vi ser människor som innan kursen inte har någon tro, komma till tro på Jesus under kursen! Gud gör saker i Alpha, var gärna med och be! 

Många har gått Alpha i Vasakyrkan vilket gör att vi som församling står inför utmaningar. Vår största utmaning nu är att hitta ett bra sätt att integrera personer som gått Alpha in i vår församling. Hur är det att komma till gudstjänst i Vasakyrkan för första gången om man inte gått på gudstjänst? Vi har en stabil grupp med mötesvärdar som varje söndag välkomnar gudstjänstbesökare med leende, psalmbok och ett “Hej!”. Min utmaning till dig som ofta besöker Vasakyrkan är att du också ska vara en välkomnare, och kanske främst till dem som du inte känner igen. Ett “Hej!” kommer långt, och ett “Hur är din vecka?” kommer ännu längre! Vi har många studenter och unga vuxna (och den gruppen växer), de vill gärna prata med äldre generationer: var frimodig! Kanske hittar du en person som gillar att sticka som du kan bjuda in till Händer för mission, kanske hittar du en framtida förebedjare eller en vän!

Kategorier
Musik Styrelsen

KULTURVERANDAN – sommaren 2023

Vi vill rikta ett STORT TACK till alla som på olika sätt medverkat till att Kulturverandan kunnat genomföra en sjunde sommar på EFS-gården Backen. Vilken klass det varit på våra musikkvällar även denna sommar och vilken variation på de workshops vi kunnat erbjuda! Vi planeringsgruppen är också glada över alla, både återkommande och nytillkomna utställare och slöjdare, som lämnat in sina alster till Hantverksboden och bidragit till att sommarens försäljning blivit större än tidigare. Nytt för i år var galleriet med utställning av tavlor i kafédelen. Så roligt! Tack också till alla som bakat, serverat fika och ansvarat för att hålla
kaféet öppet. Vår Kulturveranda hade inte varit densamma utan er. Det har känts fint att vi också i år kunnat bjuda in till mässa och kvällsandakt som avslutning på våra kvällar. Tack
också till er som hjälpt till att stå i boden under våra torsdagskvällar och efter söndagsgudstjänsterna. En viktig uppgift har också värdarna haft som låst upp för workshopledare, presenterat kvällens konsert och haft ett huvudansvar för kvällen i sin helhet. När vi sammanställt sommarens resultat kan vi konstatera att försäljningen i Hantverksboden, kaféet och de workshopstillfällen som kunnat genomföras totalt gett en inkomst till Vasakyrkan på sammanlagt närmare 41 500 kr! Hur mycket som samlats in till EFS via musikkvällarna har vi inte någon uppgift om eftersom de pengarna swishats direkt till
Vasakyrkan. Det vi däremot säkert vet är att den totala summan är högre än den ovan angivna. Kulturverandans resultat 2023 blev därför ett rekordår! Vid planeringsgruppens sammanfattning och utvärdering finns redan idéer inför nästa år och vi hoppas att du vill vara med och medverka även sommaren 2024.

Kulturverandans planeringsgrupp
Ester Ahlgren, Anna Duveskog, Eva Gerhardsson, Helena Löfqvist Sjöström, Anna Tobiasson
och Katarina Tobiasson

Kategorier
Föreningen

Ny diakoniassistent

Hej!

Joline Dagerbrant här. I detta stycke ska jag skriva några rader om mig själv och vad jag ska jobba med i församlingen. Under sommaren har jag fyllt 27 år och äntligen tagit examen från min fyraåriga pastorsutbildning vid ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi). Under studiens gång ”upptäckte” jag diakoni och landade i att det var vad jag ville ägna mig åt efter studierna. Till min glädje får jag nu jobba med de diakonala frågorna här i församlingen. I min åttioprocentiga tjänst ryms administration och det utåtriktade diakonala arbetet. Tjänsten är till stor del pionjär, och jag ser fram emot att sätta i gång!

Jag är gift med Kristoffer Dagerbrant sedan 3 år tillbaka och vi bor i en lägenhet i centrala Nordmaling. Utöver att jag studerat teologi, är gift, och numera ska jobba med det diakonala i församlingen, älskar jag att handarbeta (sticka, virka, sy, måla m.m.), jag är språk- och historieintresserad, och uppskattar att läsa. Trevligt att du läser detta. Jag ser fram emot att träffa dig.

Vi ses i kyrkan!

Joline Dagenbrandt

Kategorier
Alpha

Samtalskvällar

Under våren startade vi med samtalskvällar i Vasakyrkan. Detta kommer att fortsätta i höst. Vi har flera intressanta ämnen och talare som kommer.

Här fikar vi, lyssnar på kort undervisning och samtalar tillsammans. Ingen anmälan krävs.

Vi träffas kl 18.30 varannan onsdag med start den 20 september. Kom, även om du inte är med i någon bönegrupp kopplad till Vasakyrkan. Du är varmt välkommen!

Kategorier
Alpha

Alpha

Under hösten planerar vi för en Alpha-kurs, en kurs i kristen tro. Detta är något vi har haft i tre omgångar och höstens kurs blir vår fjärde. Alpha är något vi tycker fungerar väldigt bra och vi är mycket glada att det blir ringar på vattnet i form av inbjudningar från andra kyrkor, uppmärksamhet på nationell nivå om vårt arbete och många personer som blir välsignade och får sina liv förvandlade.

Vi behöver din hjälp i höst! Be för arbetet och be för de personer i din närhet som du tror hade blivit välsignade av att gå kursen. Vi har också praktiska uppgifter som du gärna får hjälpa till med. Under Alpha serverar vi mat och vi håller nu på att sätta ihop olika matlag. Ingår du i ett matlag kommer du, tillsammans med några andra, ha ansvar för att laga, servera och diska under ca två söndagskvällar under hösten. Är detta något som du kan tänka dig att hjälpa till med? Eller känner du någon som hade passat bra till denna uppgift? Hör av dig till adam@vasakyrkan.com eller prata med en ledare för Alpha.

Välsignelser

Adam Govik, med team

Kategorier
Alpha

Herdestav

Växa i lärjungaskap – ni ska få kraft!

Snart är Kristi Himmelsfärd här och EFS årskonferens. Vi har förmånen att bjuda in hela EFS Sverige till vår stad Umeå för härliga dagar tillsammans med fin undervisning, musik, tillbedjan, bön, fika, gemenskap och mycket mer! Temat för årets konferens är “Växa i lärjungaskap – ni ska få kraft”. Lärjungarna fick kraft att sprida Jesus budskap vidare, samma kraft som vi har tillgång till och är helt beroende av.

“Men ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och överallt på jorden.ˮ Apg 1:8

Vi gör inte kyrka och verksamhet i vår egen kraft – vi får sätta vårt hopp till Gud. I honom har vi auktoritet och kraft som övergår all världslig auktoritet och kraft. Om vi, när den helige Ande kommer över oss, lägger våra liv i Guds händer och följer honom kommer inte evangelisation kännas påtvingad, det kommer att ske mer naturligt! Om jag lever för ishockey; jag följer alla matcher, lyssnar på kommentatorer innan och efter matcher, träffar människor som bara pratar om ishockey, så kommer de flesta konversationer jag har förr eller senare leda in på ämnet ishockey. Det är samma sak med Gud – desto mer fokus jag ger Gud, ju fler konversationer kommer att leda till ämnet Gud och kristen tro. Allt börjar med relation med Gud, att han ger oss kraft, för att vi sedan kan berätta det vidare för andra människor. 

“Det är svårt att ge bort något som man inte har tagit emot!”

Du kanske tänker att detta är för en yngre generation, eller att du känner dig diskvalificerad om du tillhör en äldre generation. En uppmuntran till dig: Mose var 80 år när han fick sin kallelse från Gud. Mose svarade på Guds kallelse och förändrade världshistorien. Diskvalificera dig inte på grund av dina omständigheter, det är inte i vår egen kraft som vi verkar ifrån, utan Guds kraft. Vi får kraft när det Helige Ande kommer över oss!

Kategorier
Föreningen

Årsmötesrapport

Den 1 mars hade missionsföreningen årsmöte i Vasakyrkan. Drygt 60 medlemmar var på mötet som började med soppmiddag och fortsatte med årsmötesförhandlingar.

Peo Einemo och Lasse Palmér valdes in i styrelsen.  Årsmötet beslutade om en budget på totalt drygt 3 500 000 kronor för 2023. Årsmötet bestämde att den nya medlemsavgiften är 150 kr/år, men för att täcka prenumeration på tidningarna Vårt Budskap och Budbäraren så får man gärna betala 500 kr/år. I år kommer vi att skicka fakturor på medlemsavgiften. Detta gör vi för att underlätta all hantering runt medlemsavgiften

Vid det konstituerande sammanträdet valdes Peo Einemo till styrelsens ordförande. Gunnar Rydin valdes till vice ordförande, Sabina Söderback till sekreterare och Leif Oskarsson till kassör.

Umeå den 21 mars 2023

/Styrelsen