Nära Jesus, nära varandra, nära omvärlden.

Vi vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Mitt i Umeå, mitt i livet, mitt i kyrkans liv och tradition.

Aktuellt

Tidigare webbsändningar


Korset i Vasakyrkan.

Vår tro, vår tillit, vårt hopp.

Gud är samtidigt Fader, Son och Ande. Gud upprätthåller skapelsen i varje ögonblick och älskar varje människa – dig inkluderat – villkorslöst. När Jesus dog och uppstod för snart 2000 år sedan var det till liv för oss – för att vi skulle få del av försoning, upprättelse och det liv som aldrig dör. Hos Gud finns hopp och näring för livet.

På trappan
En fredag eftermiddag ”På trappan”, en del av Vasakyrkans diakonala arbete tillsammans med Umeå stadsförsamling.

Nära människorna.

Att vara kyrka är att vara ett tecken för världen på Guds oändliga kärlek till människorna och skapelsen. ”Nära människorna” betyder att Vasakyrkan vill dela med sig av det goda budskapet till både vårt land, vår stad och att stötta den internationella missionen. Missionsuppdraget ges till varje döpt människa och relationer spelar stor roll för uppdraget. ”Nära människorna” betyder också att vara i Guds tjänst genom kärleken till nästan.

Sång, musik, kör
Konsert med vår gospelkör Great Joy.

Vilka vi är, vad vi gör, och varför.

En kyrka är mer än bara byggnaden – framför allt är Vasakyrkan alla människor som funnit ett hem här. Tillsammans växer vi i tro och som människor. Vi längtar efter att gemenskapen ska fördjupas ännu mer och inbjuder dig att vara med. Gemenskapen finns t.ex. i gudstjänsterna, i smågrupper och i körerna. Välkommen att vara du!

Söndagsskola i vårt vänstift, Iringa, Tanzania.

Då, nu och framöver.

I tusentals år har kyrkan vuxit, utvecklats och förändrats. EFS (Evangeliska FosterlandsStiftelsen) och Vasakyrkan är grenar av den uråldriga världsvida kyrkan, en missionsrörelse inom Svenska kyrkan som betonar den personliga Gudsrelationen i vardagen och behovet av mission, alltså att berätta för andra vad Jesus gjort för oss. Hela kyrkans rika arv och tradition tillhör oss – liturgi, musik, teologi, andliga praktiker – och vi inspireras av detta och vill bli en tidlös kyrka, men för just vår särskilda tid och plats.

Emmeli och Rickard Karlsson Lundmark hälsar välkommen till Vasakyrkan
Vasakyrkans klassiska entré mot Vasaplan

I Vasakyrkan har många börjat sin resa med Gud – fått ta emot dopets gåva, mött det levande Ordet, berörts, och – sakta och gradvis, eller häftigt och omedelbart – blivit en ny skapelse. Någon möter Gud i stillheten, en annan i sången och musiken, en tredje i bönen eller samtalet vid kyrkkaffet.

Besök oss på Vasaplan!

Välkommen att möta Gud och ta emot den frihet och förlåtelse som väntar på dig. Gud har en plan för dig och ditt liv!

Foto/bild:Peo Einemo.