Smågrupper

“De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias.”

Apostlagärningarna 5:42

 ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Matteusevangeliet 18:20

Utifrån flera bibeltexter kan vi se att gemensamma samlingar var viktiga – både offentliga samlingar i templet liksom mer privata samlingar i hemmen. Gemenskaper i olika storlekar kan vara till hjälp på olika sätt.

samtal, gemenskap, vänskap
Vi växer när vi delar tro och liv med varandra!

Vad är en smågrupp?

En smågrupp är ofta en handfull personer som träffas regelbundet hos varandra för att lära känna Gud, Guds ord och varandra bättre. Målet är ett ärligt samtal om livet och om vår egen relation till Jesus.

  • Vi läser och delar Guds ord och vi använder tiden tillsammans till bön men också gemenskap.
  • Gemenskapen är varm och inkluderande och alla ska känna sig välkomna som de är.
  • Grupperna är jordnära, vi delar det som har betydelse och är värdefullt men också det som är svårt i livet.
  • Grupperna är inbjudande och öppna för fler.