Betraktelser

Minst en gång per vecka skriver vår präst eller någon av våra predikanter en betraktelse över söndagens evangelietext. Här hittar du tidigare betraktelser!