Gudstjänster

Söndag @ 11 – Gudstjänst

Söndagen är Guds dag, en helig dag, Jesu uppståndelsedag. Då inbjuds vi att göra plats i livet och tiden för det vi kallar gudstjänst. Gudstjänst betyder i praktiken att dela gemenskap, lovsjunga och tillbe Gud, lyssna till Guds ord och ta emot nattvarden. Du är självklart välkommen till våra gudstjänster, oavsett vem du är och var du kommer ifrån. 

Vi följer en klassisk gudstjänstordning med budskapet i centrum, och det är lätt att följa med eftersom texter och sånger projiceras på väggen. Musiken kommer från olika traditioner – psalmer, lovsånger, jazz, visa – och vi följer oftast kyrkoårets rytm och budskap. 

Ungefär varannan söndag delar vi nattvardens bröd och vin, då vi firar mässa, som leds av präst. Vi följer Svenska kyrkans ordning. 

Nästan varje söndag har vi söndagsskola för barn i åldern 3-8 år. 

Efter gudstjänsten är du välkommen till kyrkfika.