Kategorier
Teknik

Ljudgruppen behöver din hjälp

Ljudgruppen är vi som sköter ljudet på våra gudstjänster och som sköter om vår ljudutrustning. Och vi skulle också vilja jobba med att uppdatera ljudanläggningen men just nu räcker inte våra resurser till. Så vi skulle behöva fler som kan tänka sig hjälpa till. 

  • Är du dagledig och kan tänka dig hjälpa till vid uthyrningar?
  • Vill du lära dig sköta ljud och hjälpa till på söndagarna? 
  • Är du intresserad av att jobba för en ny ljudanläggning?

Svarar du ja på en eller flera av frågorna ovan? Ellet hat du andra idéer på hur du kan hjälpa till? Ta i så fall kontakt med Jakob Markgren (Jakob.markgren@gmail.com)

Foto/bild:Peo Einemo.

Kategorier
Föreningen

Vill Du ställa upp och vara ombud för föreningen?

1. EFS och Salts årskonferens i Helsingborg 26 – 29/5.

2. EFS Västerbottens årsmöte 7/5 i Robertsfors.

Vi behöver ombud till både riks- och länskonferensen.

Det finns listor på anslagstavlan i kyrkan som ni kan skriva upp 

er på. 

Ni kan även kontakta  Eva Lundeborg Karlsson 

Mail: lundeborgeva@gmail.com

Mobil: 070-3764511

Kategorier
Betraktelse

Att få ha ett andligt hem

Efter två annorlunda år där mycket i samhället sattes på paus och Vasakyrkan i omgångar var stängd i nio månader börjar det vanliga livet återvända och kyrkan är helt öppen igen. Den vill
vara ett hem där du både ryms och behövs.


Att bli kristen är att få en dubbel ny gemenskap: dels med Gud och hans son Jesus Kristus, dels med en lokal församling – och alla i världen som hör ihop med Jesus. Bägge relationerna får vara en kristens sammanhang genom hela livet. Gud har inte tänkt att vi ska behöva leva andligt hemlösa.


Det är en stor tillgång att få ha ett andligt hem. Har du förresten tänkt på att församlingen, Guds familj, är ett av de få sammanhang där vi kan vara med hela livet? Det är annars rätt
ovanligt i vårt samhälle men en söndag i kyrkan kan vi möta människor mellan noll och drygt 90 år! I den kristna gemenskapen får vi rymmas med hela vårt liv, både glädjen och sorgen, vilan, kampen och hoppet och vi får mötas i bön, tjänst och vänskap.


I en familj händer det att man blir fler, eller blir färre. I Vasakyrkans familj är det åtskilliga som både flyttar in och flyttar ut varje år. De senaste åren har ju varit speciella. En del har inte
vågat vara med även när kyrkan varit öppen. Andra har ”kommit av sig” av andra skäl. Kanske blev annat viktigare. Eller en god kyrkvana byttes mot en annan vana. Men nu hoppas
vi och drömmer om både att gamla vänner ska hitta tillbaka och att nya människor ska få en tro och en glädje i att tillhöra Guds familj.

Varje kristen gemenskap bygger på olika former av medlemskap och tillhörighet. I vår svenska individualistiska kultur är dock många rädda för alla slags bindningar. (Baksidan av
den medaljen är att det finns så många ensamma människor i vårt land.) Men i själva verket är det ju relationer som ger vårt liv mening och innehåll. En kyrka är inte heller en sekt där vi
svär trohet mot en mänsklig ledare för att sedan lyda denne blint. Utan det är den gemenskap som Gud har tänkt för alla sina barn där vi i Andens frihet får komma och gå, lovsjunga och
tillbe och tjäna Gud med just de gåvor han gett oss.


Jag tror att vi är många i Vasakyrkan som känner att vi har mycket att vara tacksamma över – och rädda om. Men för att vår kyrka även efter pandemin ska få vara en god och öppen
mötesplats behövs det att vi är många som bär den. (Jodå, jag vet att det är Gud som bär oss alla, men han behöver vår bärhjälp!) Man kan givetvis vara till god nytta även utan att vara medlem, ibland blir skillnaden inte så stor. Men att bli medlem är nog det tydligaste sättet att säga att: här vill jag höra hemma och jag vill också dra mitt stå till stacken.


EFS i Umeå har funnits som en kristen gemenskap i över 140 år, d v s sex generationer. Du som inte redan är medlem, fundera på om detta är det år då du ska bli det, och gör det oavsett om du planerar att bo i Umeå för gott eller bara ett par år. Vill du bli medlem, så kontakta någon av oss anställda, likaså om du har frågor om medlemskapet. Jag hoppas att vi i år ska få ta emot minst 25 medlemmar till, förutom de fem som blev välkomnade för ett par söndagar sedan. I Vasakyrkan finns förhoppningsvis en plats även för dig och sammanfattat i bara en mening: Kyrkan är ett andligt hem där du ryms och behövs.

/Torbjörn Arvidsson

Kategorier
Styrelsen

Rapport från styrelsen

Den nya styrelsen höll sitt första sammanträde den 15 mars. Sammanträdet började med en gemensam middag. Tre bönestunder hölls under mötet.

En del av mötet spenderades med att medlemmarna presenterade sig för varandra och berättade om vad de, var och en, brinner för i styrelsearbetet 2022. 

Man kommer att välkomna en sjunde styrelsemedlem på föreningsmötet den 5 april.

Arbetet med att rekrytera en ny präst till föreningen har påbörjats.

Anmälningslistor till kommande årsmöten ska sättas upp på anslagstavlan i kyrkan.

En föreningsdag med tillhörande aktiviteter planeras.

Vid föreningsmötet den 5 april kommer det att presenteras förslag om investeringar rörande våra lokaler. Styrelsen och ansvariga arbetar med att förbereda mötet.

Nästa möte är planerat till den 11 april.

/Erik Sjölander

Kategorier
Styrelsen

Rapport från årsmötet

Tisdagen den 1 mars hölls Vasakyrkans årsmöte för 2021. Ett välbesökt möte där fikadelen av kyrkan fylldes av medlemmar. Soppa och semla serverades. 

Verksamhetsberättelsen visade att kyrkan fortsatt begränsats av pandemin men samtidigt att kyrkan inte behövt ställa in, utan kunnat anpassa verksamheter. 

Den ekonomiska redogörelsen visade på balans, tack vare statligt stöd, även om kollekter minskat. Behovet av utökat regelbundet givande är mycket viktigt framöver. 

Verksamhetsplanen för 2022 visar på fortsatta utmaningar, framför allt behovet av en ny präst då nuvarande sa upp sig från sin tjänst i början på året. Planen visar även på nya möjligheter och förhoppningar på vad Kristus kan åstadkomma i föreningen under året. Drivna anställda, medlemmar och andra engagerade fortsätter att göra gott för föreningen.

Sex stycken styrelsemedlemmar avgick och tre nya valdes in.

Det röstades igenom att påbörja två stadgeändringar för att minska antalet ledamöter i styrelse och valberedning.

Ett tack framfördes till avgående styrelsemedlemmar och ordförande med blommor och applåder.

Kategorier
Föreningen Gemenskap Mission

Mottagande av flyktingar

Tisdag den 15 mars hade vi en första träff med representanter från några olika kyrkor i Umeå.  Vi samtalade kring hur vi kan komplettera och samverka i mottagandet av flyktingarna från Ukraina, men också hur vi ska föra en dialog med kommunen. Vi beslutade oss för att bilda en arbetsgrupp utifrån UKR ( Umeås kristna råd) men att det inte är själva styrelsen i UKR som kommer att vara med.

Några saker vi pratade om som vi kristna kan göra och som vi är bra på är att vara medmänniska. Kanske det som vi är bäst på i kyrkan. 

Det vi önskar uppmuntra alla till, är att bjuda på gästfrihet eller kanske till och med fadderskap. Bjud hem en mamma och hennes barn på fika eller mat eller erbjud dig/din familj till att fungera som fadder/fadderfamilj. 

Jag har funderat en hel del på vad vi kan erbjuda här i kyrkan och kommit fram till några förslag. 

  1. Vi kan öppna upp lilla salen några eftermiddagar framöver för att låta flyktingarna laga mat tillsammans. Jag tror att barnen skulle uppskatta att få äta den mat de är vana vid någon gång emellanåt. För barnen kan man dessutom öppna upp källaren och låta dem spela pingis eller leka. Vi i föreningen kan finnas med som diskhjälp eller för samtal.
  2. Erbjuda gemenskap i form av hantverkscafé/språkcafé.
  3. Öppna upp för studenter att delta i gemenskapen på Hållplats Vasa.

Skulle du vilja bjuda hem någon, vara fadder eller hjälpa till vid en träff på Vasakyrkan? Har du andra tankar och idéer? Hör av dig till Anna Duveskog. 

Arbetsgrupp:

Korskyrkan: Erik Bryskhe (sammankallande) Hedlundakyrkan: Margareta Sandman, Svenska Kyrkan Umeå: Katarina Glas, Pingstkyrkan: Roland Laestander och Vasakyrkan: Anna Duveskog.

Kategorier
Gemenskap

Sixties dinner

Välkommen till en kväll för alla som är födda på 60-talet. Vi äter middag tillsammans och umgås. En AW på Vasakyrkan med ledorden dåtid, nutid, framtid.

Efter träffen i januari, när vi rensade några förråd och städade i källaren, var det många som upplevde en glädje av att få sitta och fika, samtala och umgås igen. Många nämnde också en längtan efter fler träffar där man kunde lära känna nya men också lära känna varandra bättre. Därför laddar vi nu för en gemensam middag med efterföljande häng.

Tanken är att ni droppar in direkt efter jobbet. Vet du med dig att du kommer att komma sent går det bra att meddela vid anmälan så ställer vi undan till dig.

Anmälan: anna@vasakyrkan.com alt 072-601 12 41 (glöm inte att meddela spec kost)

(För er som är födda på 70-80-talet planeras träffar framöver.)

Foto/bild:Peo Einemo.

Föreningsmöte (nytt datum)

Beslutande föreningsmöte angående uthyrning av kontorslokaler till EFS Västerbotten.