Kategorier
Föreningen

Söndagsskola för Vuxna

Söndagsskolan för vuxna tuffar på. Varje söndag kl 9.30 studeras söndagens texter med fokus på evangelietexten. Samlingarna rymmer även fika, kaffe, bön och umgänge.

Söndagen den 14 april gästade ett gäng från S:ta Clara kyrka vår verksamhet. Det är en stor glädje att ha ett ekumenisk samarbete med denna kyrka, där vi får möjlighet dela erfarenheter kring varandras verksamheter.

På söndagsskola för vuxna är det i vanliga fall upp emot 12 deltagare. Men det ryms många, många fler! Både fysiskt men också själsligt. Ett mål är att det kommer så många att vi får dela upp oss i flera grupper. Det är viktigt att varje deltagare har möjlighet att delta i diskussionerna kring texterna; att man får tillfälle att lyfta tankar och ställa frågor. Så hjärtligt välkomna att fylla övervåningen på Vasakyrkan kl 9.30 på söndagarna.

Erik Sjölander

Kategorier
Alpha Föreningen

Rapport från styrelsen 16 april

Styrelsen har tidigare haft som tradition ett möte per månad. Nuvarande uppsättning av styrelse har bestämt att ha både fysiska möten och kompletterande enkla digitala möten. Ett steg i att effektivisera och vitalisera styrelsearbetet. Ett par styrelsekvällar med Olov Sjöström är även inplanerade för att hjälpa till i det arbetet.

EFS Riks och Västerbotten har årsmöten på gång. Styrelsen godkände de ombud som anmält sig till dessa. Tyvärr var de väldigt få. Vasakyrkan är en stor förening som har rätt till många ombud och därmed stor möjlighet att påverka rörelsen. Styrelsen beslutade att föreningen, vid behov, ger reseersättning till de ombud som reser med tåg till rikskonferensen i Örebro. Föreningen kan även ersätta konferensavgiften mot uppvisande av kvitto. Vasakyrkans styrelse rekommenderar att föreningens ombud följer EFS Riks styrelses rekommendationer vid omröstning.

Styrelsen har inrättat ett ekonomiutskott där det ska vara ett riktat arbete mot ekonomifrågor och framför allt ökat givande. Pengar är ett känsligt ämne och eftersom det är gåvomedel som finansierar verksamheten så är det viktigt att styrelsen och föreningen arbetar klokt, med Guds ord och kraft i åtanke.

Även ett personalutskott har skapats.

Backenkommittén har haft genomgång med Mariaskolan inför sommarens överlämnande. Detta för att samarbetet ska fungera optimalt och ansvarsområden bli tydliga.

Till hösten önskar Joline Degerbrant gå ner i tid, till en anställning på 60%, då hon ska studera diakoni.

Styrelsens senaste tillskott Markus Mattson har överlämnat ett förslag till styrelsen. Synpunkter om visioner, teologi, utveckling, tillväxt, fokus, gudstjänster och även praktiska förslag finns med. Ett digert dokument för styrelsen att arbeta kring.

Styrelsen genom Erik Sjölander

Kategorier
Föreningen

Styrelserapport 25 mars

Senaste uppsättningen av styrelsen har haft sitt första riktiga styrelsemöte tillsammans. Det började med teknikstrul och försenade deltagare men då sa någon att allt måste få ta sin tid. Det är ingen poäng med att stressa upp sig. Sedan kunde Helen inleda med visa ord inspirerade av Tomas Sjödin.

Då föreningen ska få hjälp av EFS-Riks ekonomitjänst och därför nästan helt saknar kassör kunde inte någon ekonomisk rapport presenteras till styrelsemötet. Men det arbetas febrilt med att rekrytera en kassör och få allt att fungera.


EFS Västerbotten höll en digital träff för styrelser den 19 mars och Vasakyrkan var representerad under mötet. Det berättades om ett besök som distriktet gjorde till London. Det utbyttes även erfarenheter, styrkor och utmaningar mellan de olika EFS-föreningarna i Västerbotten.

Kollegiet var inte representerat under mötet på grund av sjukdom.


Ökade gåvomedel är en viktig förutsättning för föreningen. Kostnader ökar medan intäkter inte ökar efter budgeten som årsmötet antog. Styrelsen har en arbetsgrupp för detta.

Styrelsen kommer ta hjälp av Olov Sjöström för att effektivisera styrelsearbetet. Olov jobbar med att stärka ledningsgrupper och är även medlem i föreningen. Han höll en presentation under mötet; ett smakprov på hur han kan tänkas arbeta med styrelsen. Därefter bestämde styrelsen att bjuda in Olov till styrelsedagen som är tänkt till en lördag i april.


Styrelsen genom Erik Sjölander

Kategorier
Föreningen

Styrelserapport 17 januari

Årets första styrelsemöte hölls digitalt då det var snöoväder med stormvarning den kvällen. Helen höll en fin inledning om hopp, frid och kärlek. ”Var inte rädd, jag är med dig” Jesaja 41:10.

Värme och Vila, verksamheten där utsatta får värma sig i kyrkan på nätterna när det är kallt ute, har dragit igång för säsongen. 

En brandpost frös sönder på Backengården och började läcka vatten inomhus under veckan då det var 30 grader kallt. Fastighetsutskottet fick bråda dagar med att laga läckande rör så hyresgästen Mariaskolan åter kunde få tillgång till vatten. Det blev en vattenskada av läckaget så det pågår uttorkning och försäkringsbolaget är involverat. 

Styrelsen hade inte tillgång till ekonomirapport vid detta möte, men året ser ut att ha slutat med ett underskott på grund av skatteverket. 

Året har knappt börjat men föreningen har redan två nya medlemmar att välkomna.

Styrelsen arbetar vidare med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Man hade även ett separat möte den 10 januari där man arbetade med verksamhetsplanen och temat var: Vad vill Gud använda Vasakyrkan till. Även för budgetarbetet 2024 hålls det extra styrelsemöten.

År 2026 firar vår förening 150 år. Styrelsen har börjat titta på vad som kan göras till firandet.

Styrelsen genom Erik Sjölander

Kategorier
Föreningen Gemenskap

Söndagsskola för vuxna

Nu har Söndagsskolan för vuxna dragit igång för terminen.Varje söndag kl 9.30, en trappa upp på kyrkan, studerar vi söndagens texter. Vi fikar också! Det är en liten grupp som regelbundet träffas men vi önskar att fler ska komma och samtala kring Guds ord innan gudstjänsten. Det är en härlig gemenskap där man inte är tvungen att bidra med en massa kloka tankar. Man är så välkommen att bara läsa, lyssna och fika tillsammans.

Erik Sjölander

Kategorier
Gemenskap Undervisning

Söndagskola för vuxna

Bibelstudiumet, kl 09.30 en våning upp, innan söndagsgudstjänsten kommer att fortsätta vårterminen 2024. Erik Sjölander, Per och Birgitta Lanhede kommer fortsatt dela på ansvaret och gläds över den gångna terminen. 

Denna samling är ett utmärkt tillfälle att förbereda sig inför gudstjänsten. Att få läsa och samtala kring Guds ord ger mersmak och samtidigt är det ett tillfälle där man fika tillsammans och bygger gemenskap. Det finns plats för fler så alla är välkomna.

Kategorier
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte

Styrelsemötet inleddes med en introduktion av William Caery, ofta kallad missionens fader. Och hans arbete i Indien. Där han där och då ”bara” fick 700 personer att konvertera till kristendomen men hans arbete med bibelöversättningar, utbildning och socialt arbete gav stora ringar på vattnet. Hans talesätt: ”Vänta stora ting, våga stora ting.” är inspirerande för hur Vasakyrkan kan visionera och arbeta idag.

Som oftast var det mycket på agendan för styrelsen på detta möte. Men med tanke på just det kommer styrelsen framöver försöka mötas utöver styrelsemötena, för att kunna fokusera på visionsarbete, gemenskap, bön och annat uppbyggande för föreningen och styrelsen. De ordinarie mötena är viktiga men måste vara tidseffektiva. Detta är ett försök att underlätta och stärka styrelsearbetet.

Föreningens lokaler hyrs ut och det är glädjande. En översyn och omförhandling av kontrakt och prislistor pågår. Mariaskolan, som hyr Backengården, har till sommaren varit hyresgäst i fem år och kontraktet förlängs med ett år i taget om ingen av parterna säger upp det. Skolan önskar fortsätta hyra lokalerna men har tankar och visioner även de. Arbete kring skolans framtida hyresmöjligheter pågår. 

Styrelsen beslutade att föreningen ska bli en så kallad Alpha-partner och bidra med 10 000 kr/år. Allt arbete med Alpha centralt finansieras via gåvomedel. 

Vasagatan håller på att byggas om, ett lyft för kyrkan när det är klart. Fram till dess kan det innebära störningar för t ex “På trappan” och transporter. Men det kommer inte innebära att transporter och t ex rullstolar inte kommer in i kyrkan.

Upphandlingen av ny ljudanläggning i kyrkan har haft lite problem men inte stannat av. Planerad installation är i början av 2024.

Det kommer in mindre gåvomedel än budgeterat. Det finns en grupp som arbetar med hur givandet ska kunna öka. Några förslag för att öka givandet är tydligare information om det ekonomiska läget, en ”ekonomihörna”, kollekttal, ökad vetskap hos medlemmar om vad som finansierar föreningen.

För att effektivisera vår ekonomihantering har styrelsen beslutat att börja använda  redovisningstjänster från EFS-riks från och med nästa år.

En ny parkeringspolicy för kyrkans garage beslutades. Det blir inte möjligt att reservera platser. De medlemmar och anställda som har behov av plats när de medverkar i verksamheten kan parkera där i mån av plats. Samma sätt att komma in med kod eller fjärrkontroll till lås som tidigare gäller fortfarande. Hantering av parkeringsplatser görs av personalen.

Styrelsen genom Erik Sjölander

Kategorier
Gudstjänst Undervisning

Söndagsskola för vuxna

Nu har bibelstudiet före söndagsgudstjänsten, som kallas Söndagsskola för vuxna, kört igång för terminen. Vi samtalar kring söndagens evangelietext, läser olika bibelversioner av den, analyserar och reflekterar. Men det är även en gemenskap där tankar kring liv, tro och vittnesbörd får utrymme via samtalen om Guds ord.

Det har varit övervägande yngre vuxna som deltagit hittills. Därför vill jag särskilt bjuda in kyrkans ”äldre” vuxna. 

Välkomna 09.30, varje söndag fram till jul.

/Erik Sjölander

Kategorier
Teknik

Byte av koder till kodlåsen

Från och med den 1 oktober 2023 kommer innerdörrar, städskrubb, musikrum och hiss på Vasakyrkan att ha nya koder. Kontakta ansvariga i utskott, grupper, anställda eller styrelse vid
behov av de nya koderna. Att koder regelbundet ska bytas är beslutat av styrelsen.
Erik Sjölander genom Fastighetsutskottet, Vasakyrkan.

Kategorier
Styrelsen

Rapport från styrelsen 

Styrelsen höll styrelsemöte under april i det nya sammanträdesrummet på Vasakyrkans övervåning. Den nya tekniken i rummet med skärmar och uppkoppling underlättade arbetet. Renoveringen av lokalerna är skäl till tacksamhet. Helene höll i inledning och bön.

Vasakyrkans styrelse höll kyrkans Salt-förenings årsmöte. En uppgift man i framtiden vill mer direkt involvera föreningens barn och ungdomar i. 

En stor del av mötet ägnades åt verksamhetsplanen och hur föreningen kan arbeta vidare med visionen om att vara en kyrka som är nära Jesus, nära varandra och vår omvärld.

Vasakyrkans arbete med Alphakurser har gett mersmak, så därför planeras det för en inspirationshelg för församlingar som är intresserade av att arbeta med Alpha. Det finns redan intresse hos andra församlingar i Umeå för att vara med på en inspirationshelg runt Alphakonceptet. 

Gåvomedlen till kyrkan är något lägre än vad som är budgeterat för perioden. Dock kan man komma ihåg att det i år är budgeterat för mer givande än under fjolåret. Fortfarande kommer generösa gåvor men ska föreningen kunna förverkliga det vi kommit överens om i budgeten, behöver intäkterna öka. Styrelsen fortsätter att arbeta med information och tankar kring hur gåvomedlen ska kunna utökas.

Ett samarbete med Umeå stadsmission är fortfarande på tapeten och arbetas vidare med.

Annonsen för den tredje tjänsten i kyrkan är ute. Annonsen finns publicerad på EFS Västerbottens hemsida.

De som önskar hyra föreningens lokaler (Vasakyrkan och Backengården) ska göra förfrågan via Vasakyrkans hemsida.

Mötet avslutades med en bönerunda där var och en fick tid att ta upp sina böneämnen.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 10 maj.

Styrelsen genom Erik Sjölander