Kategorier
Föreningen

Styrelserapport 25 mars

Senaste uppsättningen av styrelsen har haft sitt första riktiga styrelsemöte tillsammans. Det började med teknikstrul och försenade deltagare men då sa någon att allt måste få ta sin tid. Det är ingen poäng med att stressa upp sig. Sedan kunde Helen inleda med visa ord inspirerade av Tomas Sjödin.

Då föreningen ska få hjälp av EFS-Riks ekonomitjänst och därför nästan helt saknar kassör kunde inte någon ekonomisk rapport presenteras till styrelsemötet. Men det arbetas febrilt med att rekrytera en kassör och få allt att fungera.


EFS Västerbotten höll en digital träff för styrelser den 19 mars och Vasakyrkan var representerad under mötet. Det berättades om ett besök som distriktet gjorde till London. Det utbyttes även erfarenheter, styrkor och utmaningar mellan de olika EFS-föreningarna i Västerbotten.

Kollegiet var inte representerat under mötet på grund av sjukdom.


Ökade gåvomedel är en viktig förutsättning för föreningen. Kostnader ökar medan intäkter inte ökar efter budgeten som årsmötet antog. Styrelsen har en arbetsgrupp för detta.

Styrelsen kommer ta hjälp av Olov Sjöström för att effektivisera styrelsearbetet. Olov jobbar med att stärka ledningsgrupper och är även medlem i föreningen. Han höll en presentation under mötet; ett smakprov på hur han kan tänkas arbeta med styrelsen. Därefter bestämde styrelsen att bjuda in Olov till styrelsedagen som är tänkt till en lördag i april.


Styrelsen genom Erik Sjölander