Kategorier
Styrelsen

Rapport från styrelsen

Den nya styrelsen höll sitt första sammanträde den 15/3 som börjades med en gemensam middag. Tre bönestunder hölls under mötet.

Den nya styrelsen höll sitt första sammanträde den 15 mars. Sammanträdet började med en gemensam middag. Tre bönestunder hölls under mötet.

En del av mötet spenderades med att medlemmarna presenterade sig för varandra och berättade om vad de, var och en, brinner för i styrelsearbetet 2022. 

Man kommer att välkomna en sjunde styrelsemedlem på föreningsmötet den 5 april.

Arbetet med att rekrytera en ny präst till föreningen har påbörjats.

Anmälningslistor till kommande årsmöten ska sättas upp på anslagstavlan i kyrkan.

En föreningsdag med tillhörande aktiviteter planeras.

Vid föreningsmötet den 5 april kommer det att presenteras förslag om investeringar rörande våra lokaler. Styrelsen och ansvariga arbetar med att förbereda mötet.

Nästa möte är planerat till den 11 april.

/Erik Sjölander