Kategorier
Styrelsen

Rapport från årsmötet

Tisdagen den 1 mars hölls Vasakyrkans årsmöte för 2021. Ett välbesökt möte där fikadelen fylldes av medlemmar. Soppa och semla serverades. 

Tisdagen den 1 mars hölls Vasakyrkans årsmöte för 2021. Ett välbesökt möte där fikadelen av kyrkan fylldes av medlemmar. Soppa och semla serverades. 

Verksamhetsberättelsen visade att kyrkan fortsatt begränsats av pandemin men samtidigt att kyrkan inte behövt ställa in, utan kunnat anpassa verksamheter. 

Den ekonomiska redogörelsen visade på balans, tack vare statligt stöd, även om kollekter minskat. Behovet av utökat regelbundet givande är mycket viktigt framöver. 

Verksamhetsplanen för 2022 visar på fortsatta utmaningar, framför allt behovet av en ny präst då nuvarande sa upp sig från sin tjänst i början på året. Planen visar även på nya möjligheter och förhoppningar på vad Kristus kan åstadkomma i föreningen under året. Drivna anställda, medlemmar och andra engagerade fortsätter att göra gott för föreningen.

Sex stycken styrelsemedlemmar avgick och tre nya valdes in.

Det röstades igenom att påbörja två stadgeändringar för att minska antalet ledamöter i styrelse och valberedning.

Ett tack framfördes till avgående styrelsemedlemmar och ordförande med blommor och applåder.