Kategorier
Föreningen

Vill Du ställa upp och vara ombud för föreningen?

1. EFS och Salts årskonferens i Helsingborg 26 – 29/5.

2. EFS Västerbottens årsmöte 7/5 i Robertsfors.

Vi behöver ombud till både Riks och Läns konferensen.
Det finns listor på Anslagstavlan i kyrkan som ni kan skriva upp
er på.
Ni kan även kontakta Eva Lundeborg Karlsson
Mail: lundeborgeva@gmail.com
Mobil: 070-3764511

1. EFS och Salts årskonferens i Helsingborg 26 – 29/5.

2. EFS Västerbottens årsmöte 7/5 i Robertsfors.

Vi behöver ombud till både riks- och länskonferensen.

Det finns listor på anslagstavlan i kyrkan som ni kan skriva upp 

er på. 

Ni kan även kontakta  Eva Lundeborg Karlsson 

Mail: lundeborgeva@gmail.com

Mobil: 070-3764511