Årsmöte med soppmiddag

Välkomna till EFS föreningens ÅRSMÖTE  i Vasakyrkan.
Vi börjar med Soppmiddag kl. 17.30
ca 18.30 börjar vi med Årsmötet.

Årsmöte med soppmiddag

Välkomna till föreningens ÅRSMÖTE  i Vasakyrkan.
Vi börjar med Soppmiddag kl. 17.30
ca 18.30 börjar vi med Årsmötet.

Årsmöte

Alla Vasakyrkans medlemmar är välkomna till årsmöte! Vi börjar med soppmiddag, innan årsförhandlingarna startar.

Senast en månad innan årsmötet ska motioner inlämnas, dvs 1/2.

Kategorier
Föreningen

Motioner till årsmötet

Den 1 mars är det årsmöte i Vasakyrkan. Alla föreningsmedlemmar kan lämna in motioner till årsmötet. Dessa ska vara inlämnade senast en månad innan årsmötet. Mötet kommer bara att ta upp de frågor som är inlämnade som motioner.


Motioner till årsmötet kan lämnas till någon styrelseledamot eller mailas till ordforande@vasakyrkan.com.


Styrelsen

Foto/bild:Peo Einemo.

Kategorier
Föreningen

Vårt första digitala årsmöte

Tisdag den 2 mars hölls Vasakyrkans årsmöte. Det mesta är annorlunda detta pandemi-år, och så även årets årsmöte.  Vi var 47 medlemmar som med ett litet klick på vår dator kunde koppla ihop oss med det presidium som var fysiskt närvarande i Vasakyrkan. 

Mötet började med en femton minuters”närvarokontroll” för att fastställa röstlängden. Föreningens ordförande Peo Einemo inledde sedan med bön och förklarade mötet öppnat. 

Simon West summerade Verksamhetsberättelsen. Kyrkan har naturligtvis fått lägga om riktningen under vårt annorlunda pandemi-år. Utmaningarna har varit många och  kyrkan har mött dessa med bl a nya verksamheter som ”Öppen studieplats”, digitala gudstjänster och promenader. Glädjeämnen som kan nämnas är också flera nya medlemmar, nya anställda, att det producerats ett helt år av digitala gudstjänster, utvecklingen av vår digitala plattform, Kristinas Bäbissång som nådde många föräldrar utanför vår kyrka, samt många nyfödda EFS-bebisar som vi snart får glädjen att möta i kyrkan.

Sedan kassör Leif Oskarsson redogjort för föreningens ekonomi kunde årsmötet, som årsmötets ordförande Henric Bergner uttryckte sig ”med en suck av lättnad”, bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Peo och Anna Duvenskog, församlingens verksamhetsledare, berättade utifrån Verksamhetsplanen om kyrkans planer och vision för nästa år – ”en av de mest ambitiösa i kyrkans historia” som någon uttryckte sig. 

Fokus ska ligga på diakoniutrustande undervisning och öppen kyrka. 

Anna betonade att diakoni framför allt är ett förhållningssätt där vi alla kan delta- vi är alla Guds medhjälpare. 

För att öppna kyrkan nämndes många konkreta planer t ex så ska en ny entré i kyrkan utredas, och en Vasamässa – en kvällsmässa med musik och ord- ska startas. Så snart pandemin är över finns även planer att starta Språkcafé och Öppen förskola. 

Utrustande undervisning har  redan i viss mån redan startat med en Alpha-grupp online och en online kurs om ”Musiken i gudstjänsten”. 

Röster höjdes för att ungdomsarbetet skulle prioreteras. Anna och Kristina är redan nu viktiga resurser i de ordinarie verksamheterna som barn- och ungdomskörer och Hållplats Vasa, och alla enades om att det är viktigt att arbeta för att locka tillbaka ungdomarna och studenterna till kyrkan. 

Efter 1,5 timme var det dags för paussång, och fast vi satt i våra stugor och sjöng för oss själva så förenades vi ändå i  psalmens ord: ”…de osedda dagar vi möter med tröst, oss följer ju herden… ”

Årsmötet fortsatte med att flera ombud valdes bl a fick styrelsen ett nytt namn, Gunnar Rydin, som närmast kommer från Carlskyrkan. 

Peo tackade avgående styrelsemedlem Kristina Jonsson, för hennes fina arbetet och hälsade henne välkommen tillbaka. Han tackade också alla som medverkat i kyrkan och deltagit via nätet.

Eva Lundeborg-Karlsson hade en kort avslutning kring psalmens ord: ”Jag har ofta frågor Herre….Det är nog o Gud att veta att jag lever i din hand”.

Vi förenades sedan, i hemmen och i kyrkan, i Herrens bön. 

Vasakyrkans första digitala årsmöte var slut.

Vid pennan Åsa Lindgren

Kategorier
Föreningen

Digitalt årsmöte

Du glömmer väl inte att anmäla dig till vårt digitala årsmöte den 2/3 kl 18.30?! Senast den 25/2 önskar vi ta emot ditt meddelande?!

Maila oss ditt namn, din mailadress och ditt mobilnummer till bokning@vasakyrkan.com så skickar vi dig en länk för dig att använda.

För de som känner sig osäkra på hur detta kommer fungera har vi planerat ett testmöte den 25/2 kl 19.30-20.00. Detta betyder alltså att vi skickar er en länk till testmötet och senare ytterligare en länk till själva årsmötet!

Välkommen!

Digitalt årsmöte

Välkommen till Vasakyrkans digitala årsmöte!

Jag hoppas att Du har möjlighet att närvara digitalt den här kvällen!  Det innebär att det inte blir ett fysiskt möte i Vasakyrkans lokaler.

Det digitala mötet kommer att genomföras via Google Meet. Det innebär att de som vill vara med måste anmäla detta till bokning@vasakyrkan.com eller på telefon 0726011241. Vid anmälan behöver du uppge din mailadress och ditt mobilnummer. Vi behöver din anmälan senast 25 februari.

De som brukar få månadsbladet via email kommer att få årsmötesdokumentationen på samma sätt.

Utöver den formella kallelsen till själva årsmötet kommer också en separat inbjudan till att testa tekniken. Det tillfället planeras att ske under vecka 8.

Styrelsen kommer att kalla till ett föreningsmöte runt investeringar för ljudanläggning och ombyggnationer av övervåning så snart som det är tillåtet att träffas  fysiskt.

Vi gläder oss över att det finns en stor villighet att ge gåvor och kollekter till vår verksamhet. Behovet av ett fortsatt stort givande kommer att finnas även under 2021! Använd gärna bankgiro (760–1271) eller Swish (123 562 8714) när du ger dina kollekter.

VARMT välkommen till digitalt årsmöte!

Med vänliga hälsningar
 

Peo Einemo
Styrelsens ordförande

PS. Eftersom detta sätt är nytt för oss, att genomföra digitalt årsmöte, så tar vi gärna emot förslag och synpunkter på hur vi gör detta på bästa sätt. Skicka till ordforande@vasakyrkan.com DS

Foto/bild:Peo Einemo.