Kategorier
Föreningen Gemenskap

Vasadagen inställd

Som vi skrivit om i tidigare Månadsblad hade styrelsen planerat en gemenskapsdag den 12 februari. Syftet med en sådan dag var att vi efter en lång tid av restriktioner äntligen skulle få umgås på ett friare sätt; sitta nära och prata, leka, skratta och lära känna varandra lite mer. Nu har vi återigen en ansträngt smittoläge så styrelsen har därför beslutat att skjuta fram Vasadagen till en senare tidpunkt. Våren och värmen är ju snart här….

Kategorier
Föreningen

AKUT LÄGE – ORDFÖRANDE SÖKES

Vi söker just nu med ljus och lykta efter en ordförande för vår förening. Känner du någon som kan tänka sig fungera som styrelsens ordförande under minst ett år, eller är du den vi söker? Hör av dig till valberedningen om du har tips, frågor eller funderingar.

Valberedningen gm Stig-Åke Lindgren 0705- 41 42 43

Kategorier
Föreningen

VÄLKOMMEN ADAM!

Tänk att vi, i vår jakt på minuter och effektivitet,  så ofta glömmer de kanske allra viktigaste orden – tack, förlåt, välkommen,… Första gången jag pratade med vår nyanställde ungdomskonsulent Adam Govik så hade jag så bråttom att bestämma en tid för vår intervju att jag gjorde just det – glömde att säga det viktigaste: Adam, varmt välkommen till Vasakyrkan och till din nya tjänst!

Det är svårt att i korta ordalag göra en presentation av mannen som f o m i söndags kommer att jämte Anna arbeta i vår förening. Adam växte upp i Lysekil drygt 10 mil norr om Göteborg och bestämde sig som konfirmand i Svenska kyrkan att följa Jesus. Hans intresse för musik, där huvudinstrumentet är gitarr, förde honom via musikgymnasium och musiklinje på folkhögskola, till jobb som ungdomsledare, ljudtekniker och musikpedagog i Svenska kyrkan i Lysekil. Han har sedan dess även jobbat som frilansmusiker.

Förutom musik är ett annat stort intresse företagande och entreprenörskap, vilket tog sig uttryck i ett start-up bolag av bl a desinfektionsmedel. Efter att under sex månader arbetat som volontär i norra Irak , ett projekt som stöds av EFS och Sida, har Adam också ett stort hjärta för Mellanöstern. En dröm vore att resa till Israel – kanske tillsammans med Vasakyrkan…? 

Man kan undra hur en man med så många intressen och som ”ständigt har 1000 ideer, drömmar och visioner” hamnade som ungdomskonsulent i Umeå? Anledningen till att det blev Umeå hittar vi hos Adams fru Fanny som för tre år sedan kom in på läkarutbildningen i Umeå. På kort tid bestämde sig paret att ta det stora klivet och flytta till okänt land – Adam hade tidigare aldrig varit norr om Gävle. Steget från entreprenörskap till församlingsarbete var däremot, enligt Adam, inte så långt. Eftersom hans grundläggande intresse och engagemang alltid varit att hjälpa människor och om möjligt visa dem vägen till Jesus, så är det något han vill göra vare sig han jobbar som affärsutvecklare, musiker, biståndsvolontär eller ungdomsledare. 

Vi tror och vet att Adam kommer att bli en stor tillgång för Vasakyrkans ungdoms- och musikarbete. Välkommen Adam!

Foto/bild:Peo Einemo.

Kategorier
Föreningen

Efterlysning

Vi söker personer som är intresserad av att vara med och ”styra” vår kyrka. Det behövs nämligen fem nya styrelsemedlemmar nästa år. Känner du någon som brinner för Vasakyrkan, dess verksamhet och uppgift? Eller är du själv intresserad?
Har du frågor och vill veta mer så ta kontakt med någon av oss:

  • Jakob Markgren 073-8441930
  • Urban Holmqvist 073-1700097
  • Sofia Karlsson 070-2592762
  • Lennart Risberg 073-8315725
  • Stig-Åke Lindgren 0705-414243

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Följer vi vår verksamhetsplan?

Vid årsmötet i februari enades föreningen om en verksamhetsplan för 2021. Vi bestämde att vi detta år skulle satsa på :

  • Öppen kyrka
  • Diakoni
  • Utrustande undervisning

Nu har det snart gått ett halvår sedan planen klubbades igenom och det är viktigt att göra en uppföljning för att se om vi arbetar i enlighet med det vi kommit överens om att göra. Eftersom det här är allas vår plan, så är det också viktigt att vi alla funderar på, och kommer med tankar och idéer om hur vi ska uppnå dessa mål. 

Under våren har pandemin även fortsättningsvis förändrat kyrkans förutsättningar. Vasakyrkans arbete har fått modifierats och anpassat sig efter gällande restriktioner i sina försök att arbeta efter verksamhetsplanen.

Hur har arbetet gått hittills? 

Öppen kyrka: Tycker du att vår kyrka och församlingsgemenskap,  har blivit mer tillgänglig? Har du något förslag på hur vi, kanske framför allt när kyrkan öppnar igen, ska komma närmare varandra? Hur ska kyrkan bli mer öppen för alla? Kan vi göra något som underlättar för andra att ta det första steget in i vår kyrka?

Diakoni : Tycker du att föreningen har arbetat för att växa i gemenskap och omsorg? Omsorg för varandra, omsorg för ”de tilltufsade” och de som har det svårt och omsorg för världen. På vilket sätt skulle vi kunna gör det bättre, tycker du?

Utrustande undervisning: Har föreningen erbjudits tillfällen att växa i tro och kunskap om Jesus? Har du önskemål eller förslag på vad undervisningen skulle innehålla eller hur den skulle utformas?

Hör gärna av till våra anställda eller till styrelsen med synpunkter.  

Tillsammans ska vi hjälpas åt att styra vår kyrka till att bli öppen för alla, diakonal i sin verksamhet och utrustad genom god undervisning.

Foto/bild:Peo Einemo.

Kategorier
Föreningen

Ett stort arv

I vår kultur pratar vi inte så mycket om pengar; pengar är något som ska finnas men inte nämnas. Det talas väldigt lite om allt gott som pengar kan bidra med. I USA och andra länder ses pengar som en välsignelse och det är med stolthet och glädje som man nämner sina gåvor till kyrkan och samhället. 

Förra året fick Vasakyrkan ett stort arv på drygt 2,5 miljoner. Det var en gåva från Gurli och Sören Eriksson. Sören kom från Tväråbäck och Gurli växte upp i Mjösjöby. Sören var från början med i Frälsningsarmén, men när de träffades så blev de så småningom medlemmar i Vasakyrkan. De var mycket engagerade i vår verksamhet på Sommarhemmet, Backen,  och eftersom Sören jobbade som arbetsledare på parkförvaltning var han en stor tillgång när det gällde att sköta Sommarhemmets trädgård och blomsterrabatter. De var trogna medlemmar i hela sitt liv, fick tyvärr inga egna barn och var därför ganska tidigt inriktade på att låta EFS ärva alla deras tillgångar. 

Gurlis och Sörens arv kommer att, enligt deras önskan, i första hand användas till den verksamhet som låg dem så varmt om hjärtat, nämligen vårt sommarhem på Backen. Vi i föreningen är fyllda av tacksamhet över att vi fick det stora förtroendet att förvalta deras gåva. Deras namn och minne lever vidare.

Flera av oss i församlingen borde redan nu börja tänka på och diskutera vad våra pengar ska användas till. De flesta av oss är faktiskt rikast när vi dör. Pengarna återfinns troligen inte som kontanter i din plånbok, men räknar man samman sina totala tillgångar så blir det ofta ett ansenligt belopp. Och varför vänta..? Möjlighet finns att redan nu, medan man lever, donera en gåva. Ta gärna kontakt med någon anställd eller i styrelsen om ni har funderingar.

Genom din gåva, stor eller liten, lämnar du ett arv som hjälper vår förening att leva vidare och utveckla sin verksamhet. Du kan hjälpa till att sprida Guds evangelium vidare. 

Som Ylva Eggehorn skrivit: 

”Han har ju bara dina händer att uttrycka sig i. 
Han har bara din kropp att bli verklig i, 
Som vinden har träden vill han ha dig
Vad kan du vara annat än hans famn själv 
för dom som frågar: Hur är den?”

Stig-Åke och Åsa Lindgren

Kategorier
Föreningen

Vårt första digitala årsmöte

Tisdag den 2 mars hölls Vasakyrkans årsmöte. Det mesta är annorlunda detta pandemi-år, och så även årets årsmöte.  Vi var 47 medlemmar som med ett litet klick på vår dator kunde koppla ihop oss med det presidium som var fysiskt närvarande i Vasakyrkan. 

Mötet började med en femton minuters”närvarokontroll” för att fastställa röstlängden. Föreningens ordförande Peo Einemo inledde sedan med bön och förklarade mötet öppnat. 

Simon West summerade Verksamhetsberättelsen. Kyrkan har naturligtvis fått lägga om riktningen under vårt annorlunda pandemi-år. Utmaningarna har varit många och  kyrkan har mött dessa med bl a nya verksamheter som ”Öppen studieplats”, digitala gudstjänster och promenader. Glädjeämnen som kan nämnas är också flera nya medlemmar, nya anställda, att det producerats ett helt år av digitala gudstjänster, utvecklingen av vår digitala plattform, Kristinas Bäbissång som nådde många föräldrar utanför vår kyrka, samt många nyfödda EFS-bebisar som vi snart får glädjen att möta i kyrkan.

Sedan kassör Leif Oskarsson redogjort för föreningens ekonomi kunde årsmötet, som årsmötets ordförande Henric Bergner uttryckte sig ”med en suck av lättnad”, bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Peo och Anna Duvenskog, församlingens verksamhetsledare, berättade utifrån Verksamhetsplanen om kyrkans planer och vision för nästa år – ”en av de mest ambitiösa i kyrkans historia” som någon uttryckte sig. 

Fokus ska ligga på diakoniutrustande undervisning och öppen kyrka. 

Anna betonade att diakoni framför allt är ett förhållningssätt där vi alla kan delta- vi är alla Guds medhjälpare. 

För att öppna kyrkan nämndes många konkreta planer t ex så ska en ny entré i kyrkan utredas, och en Vasamässa – en kvällsmässa med musik och ord- ska startas. Så snart pandemin är över finns även planer att starta Språkcafé och Öppen förskola. 

Utrustande undervisning har  redan i viss mån redan startat med en Alpha-grupp online och en online kurs om ”Musiken i gudstjänsten”. 

Röster höjdes för att ungdomsarbetet skulle prioreteras. Anna och Kristina är redan nu viktiga resurser i de ordinarie verksamheterna som barn- och ungdomskörer och Hållplats Vasa, och alla enades om att det är viktigt att arbeta för att locka tillbaka ungdomarna och studenterna till kyrkan. 

Efter 1,5 timme var det dags för paussång, och fast vi satt i våra stugor och sjöng för oss själva så förenades vi ändå i  psalmens ord: ”…de osedda dagar vi möter med tröst, oss följer ju herden… ”

Årsmötet fortsatte med att flera ombud valdes bl a fick styrelsen ett nytt namn, Gunnar Rydin, som närmast kommer från Carlskyrkan. 

Peo tackade avgående styrelsemedlem Kristina Jonsson, för hennes fina arbetet och hälsade henne välkommen tillbaka. Han tackade också alla som medverkat i kyrkan och deltagit via nätet.

Eva Lundeborg-Karlsson hade en kort avslutning kring psalmens ord: ”Jag har ofta frågor Herre….Det är nog o Gud att veta att jag lever i din hand”.

Vi förenades sedan, i hemmen och i kyrkan, i Herrens bön. 

Vasakyrkans första digitala årsmöte var slut.

Vid pennan Åsa Lindgren