Kategorier
Teknik

Vet du hur man administrerar?

Vet du hur man administrerar och hanterar webbsidor med hjälp av bl.a. WordPress? Vasakyrkan behöver hjälp med detta och även en del annat som berör IT- och kommunikationsfrågor.

Om du kan detta och vill hjälpa till så kontakta Peo Einemo på ordforande@gmail.com.

Kategorier
Föreningen

Magnus har kompletterat sin kompetens

Den 21 januari var det feststämning i Luleå domkyrka. Magnus Lind, Vasakyrkans präst, fick utökad behörighet efter att han kompletterat sin utbildning. Arbetet som präst förändras inte på grund av detta utan Magnus fortsätter som präst hos oss. Anneli Aronsson vigdes samtidigt till präst för tjänst i Bygdeå församling.

Att vidareutbilda sig inom sitt område är något som vi vill stödja. Ökad kompetens innebär att man kan utföra sina uppgifter på ett ännu bättre sätt. Vi har nu ett jättehärligt kollegium som vi tackar Gud för, och vi ska fortsätta be för dem och önska dem Guds rika välsignelse.

Kategorier
Föreningen

Årsmöte 27 februari

Klockan 17:30 börjar vi med soppmiddag innan vi startar de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Att få vara med i en förening och påverka vad som händer och sker tycker jag är viktigt. EFS Missionsförening i Umeå är inte vilken förening som helst och vad vi gör i Vasakyrkan påverkar till och med i ett evighetsperspektiv. 

Alla medlemmar som har  möjlighet att komma, skriv redan idag in detta datum i er kalender. Vi ska fatta beslut som påverkar både Vasakyrkan och vårt samhälle runt om oss. Visst vill du vara med och påverka? 

Välkomna

/Peo Einemo, Ordförande i Vasakyrkans styrelse

Kategorier
Föreningen

Sökes!

Vasakyrkan behöver ny styrelsemedlem för 2024
Att få vara med i styrelsen är ett uppdrag som är inspirerande där man tillsammans med både de andra styrelsemedlemmarna och föreningen försöker fatta beslut som leder fram till att vi blir den kyrka som Gud vill använda i Umeå.

Styrelsen behöver lägga både de fysiska och de andliga frågorna i samma vågskål. Fysiska frågor är de som berör t.ex fastigheter och ekonomi. Andliga frågor kan vara vilka verksamheter vi ska satsa på den närmaste tiden.

Vill du eller känner du någon som du tycker är lämplig så kontakta styrelsen (Peo Einemo) eller valberedningen (Stig-Åke Lindgren).

Medverkande till “På Trappan”
Vi har diakonal verksamhet och serverar kaffe varje fredag eftermiddag till de som passerar vår trappa. Detta gör vi tillsammans med Stadsförsamlingen.

Vi behöver fler ideella krafter som hjälper till med att möta Umeborna med en kopp kaffe och kärlek. Hjälp behövs både till att göra kaffet och även till att servera det.

Detta är ett bra sätt att få visa Umeborna vänlighet och uppskattning. Anmäl dig till Joline eller Peo.

Söndagsskolelärare
Vi vill gärna att det blir fler barn som kommer till vår söndagsskola. Barnen är viktiga och vi vill att det ska synas genom att vi fortsätter med söndagsskolan. 

Det behövs fler söndagskollärare så att vi kan utveckla söndagsskolan och att vi får berätta om Jesus för många fler barn. Kan du göra en insats så anmäl dig till Sofia Karlsson eller Magnus Lind.

Kategorier
Föreningen

Årsmöte 2024

Den 27 februari 2024 klockan 17:30 blir det årsmöte för EFS missionsförening i Umeå (Vasakyrkan). Mötet börjar med en soppmiddag. Alla medlemmar är välkomna

Ordförande/Peo Einemo

Kategorier
Föreningen

Rapport gåvomedel

Vi lever i en tid då det är större ekonomisk oro än på många år. Vi har stor förståelse för att det påverkar många. Vårt givande har därför sett lite annorlunda ut med större svängningar från månad till månad och med ett par större gåvor. Vi är mycket tacksamma för att Gud förser, och vi förtröstar på att han kommer att fortsätta att göra det. 

En mycket stor del av de gåvor vi tar emot kommer numera in via Swish i samband med våra gudstjänster. Styrelsen håller på att se över vad som kan göras för att få till ett mera stabilt givande. Ett bra sätt kan vara att fler börjar med automatiska banköverföringar till Vasakyrkans bankkonto (Swedbank  8420-2-513 262 818-0). Det passar bra för en del, så fundera om det är något för dig.

Vi tackar alla er som troget ger. Utan er vore det inte möjligt att bedriva kyrka på det sätt som vi gör.

Styrelsen

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Rapport från styrelsemöte

Tisdagen den 10 oktober hade styrelsen för Vasakyrkan styrelsemöte. Dessa möten inleds alltid med en liten andakt och en bönestund innan förhandlingarna sätter igång.

Ett av samtalsämnena för detta möte var att se hur vi kan använda mötet med S:ta Clara och anpassa vårt diagonala arbete så att det blir det arbete som Gud vill att Vasakyrkans ska göra i Umeå.

Ett annat viktigt område som diskuterades var Vasagatans ombyggnad. Kan vi ”dra nytta” av denna ombyggnad för att mer öppna upp vår kyrka och synliggöra för Umeåborna att det finns en kyrka på Vasaplan. Idag är det många som inte vet att vi finns. Vi behöver även se över hur vi kan anpassa våra förutsättningar att bedriva ”På Trappan”på ett mer väderskyddat sätt.

Vår nya medarbetare, Joline, presenterade sig för styrelsen och berättade hur hon redan har kommit igång med arbetet kring utåtriktad diakoni. Det känns väldigt bra att vi nu har tre anställda i Vasakyrkan igen.

Vi fick också ta beslut om att välkomna sex nya medlemmar in i vår förening.

Den senaste ekonomirapporten gicks igenom och en grupp kommer att börja arbeta med hur vi kan få till ett mer ”stabilt” givande, så att gåvomedlen når upp till det vi beslutade på årsmötet.

Styrelsen/Peo

Kategorier
Föreningen

Stor tacksamhet för gåvor

Vi avslutade första halvåret i ekonomisk balans – intäkter och kostnader matchar varandra. Detta beror till stor del på en gåva vi fick i juni. Det är med stor tacksamhet som vi ser detta.

I juli har det även varit många besökare på EFS Sommarhem på Backen. Kollekterna har blivit väldigt bra och vi samlade in över budget i juli. 

Inför hösten ser det därför bättre ut än vad hoppades på i juni. Alla kollekter behövs och det känns bra om vi kan fortsätta fokusera på att bli den kyrka som Jesus vill att vi ska vara utan att behöva veta att vi har svårt att klara ekonomin.

Vårt vanliga givande, som nyligen bekymrade oss, har blivit en källa till tacksamhet. Är då de extra gåvor vi fått för att byta ljudanläggning en ännu större? Vi har nu tagit emot två stora gåvor som gör att halva kostnaden nu är täckt. Helt fantastiskt! Installation av ljudanläggningen blir preliminärt under oktober.

För Styrelsen/Peo

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Stadsmissionen och Vasakyrkan

Vid vårt årsmöte i mars var Stadsmissionen på besök och pratade om hur de vill använda våra lokaler 2-3 gånger per vecka för att fortsätta kaffeservering i stadskärnan medan de renoverar sina egna lokaler. Övernattningen och en del annat av deras verksamhet är under deras renovering flyttad till Marieberg.

Nu kommer vi att tillsammans med dem planera för att starta upp kaffeserveringen. Vi ser fram emot detta och hoppas att även Vasakyrkans medlemmar vill vara med runt detta. Att använda våra lokaler på detta sätt är att verka inom ett av de områden som vi prioriterar, diakoni.

Styrelsen/Peo

Kategorier
Föreningen

Garaget stängt

Nu har det bygge som Diös gör i kvarteret börjat påverka vårt användande av garaget. Från vecka 17 och ca ett halvår framåt kommer vi inte att kunna köra in i garaget. Soprummet som vi når via garaget kommer fortfarande att kunna användas som vanligt.

Fastighetsutskottet