Kategorier
Föreningen

Magnus har kompletterat sin kompetens

Den 21 januari var det feststämning i Luleå domkyrka. Magnus Lind, Vasakyrkans präst, fick utökad behörighet efter att han kompletterat sin utbildning. Arbetet som präst förändras inte på grund av detta utan Magnus fortsätter som präst hos oss. Anneli Aronsson vigdes samtidigt till präst för tjänst i Bygdeå församling.

Att vidareutbilda sig inom sitt område är något som vi vill stödja. Ökad kompetens innebär att man kan utföra sina uppgifter på ett ännu bättre sätt. Vi har nu ett jättehärligt kollegium som vi tackar Gud för, och vi ska fortsätta be för dem och önska dem Guds rika välsignelse.