Kategorier
Föreningen

Rapport gåvomedel

Vi lever i en tid då det är större ekonomisk oro än på många år. Vi har stor förståelse för att det påverkar många. Vårt givande har därför sett lite annorlunda ut med större svängningar från månad till månad och med ett par större gåvor. Vi är mycket tacksamma för att Gud förser, och vi förtröstar på att han kommer att fortsätta att göra det. 

En mycket stor del av de gåvor vi tar emot kommer numera in via Swish i samband med våra gudstjänster. Styrelsen håller på att se över vad som kan göras för att få till ett mera stabilt givande. Ett bra sätt kan vara att fler börjar med automatiska banköverföringar till Vasakyrkans bankkonto (Swedbank  8420-2-513 262 818-0). Det passar bra för en del, så fundera om det är något för dig.

Vi tackar alla er som troget ger. Utan er vore det inte möjligt att bedriva kyrka på det sätt som vi gör.

Styrelsen