Kategorier
Föreningen

Årsmöte i Vasakyrkan

Tisdag den 27 februari fick vi avnjuta tre olika sorters soppa som inledning på vårt årsmöte. God gemenskap och god mat.

Henrik Bergner ledde vårt årsmöte på ett fint sätt. Vi fick glädjas över allt gott som skett i vår kyrka under det gångna året, inte minst att vi fått både Magnus Lind och Joline Dagerbrant som nya medarbetare. Med tillförsikt ser vi också fram emot Vasakyrkans planerade arbete under detta år. Vid valet till styrelsen nyvaldes Markus Mattsson. Erik Sjölander och Gunnar Rydin omvaldes.

Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet valdes Peo Einemo till styrelsens ordförande, Gunnar Rydin till vice ordförande och Sabina Söderback till sekreterare.

Kategorier
Alpha Undervisning

Nya Alpha kursen igång

Nu har vi den femte terminen i rad fått starta en ny Alphakurs i Vasakyrkan. Till första samlingen i söndags var det 14 deltagare, och vi tror att det kommer några ytterligare vid kommande samlingar.

Under de tidigare fyra terminerna har ett 60-tal deltagare fullföljt kurserna. Många av dessa har fått en påtagligt fördjupad kunskap om kristen tro. Några har hunnit bli nya medlemmar i Vasakyrkan, och några andra av dem som gått Alpha har börjat komma regelbundet till våra gudstjänster och Vasaträffar. Sammantaget har det varit meningsfullt med alla insatser – och frukten av kurserna upplever vi som fått vara med som glädjande, värdefull och välsignad. Även för oss samtalsledare, bedjare och mattillverkare. 

Så var gärna med och be för denna viktiga del av det som sker i vår kyrka.

Kategorier
Alpha Föreningen Gemenskap Undervisning

Alpha konferens i Vasakyrkan

I Vasakyrkan går vi nu in i den femte terminen i rad där vi erbjuder Alphakurser. Vi har fått uppleva så mycket positivt de gångna två åren, men förstår att det finns mer att lära, samtidigt
som vi skulle vilja dela med oss av glädjen med Alpha till fler. Därför inbjuder Vasakyrkan lördag den 16 mars till en ekumenisk inspirationsdag om Alpha. Dagen ordnas tillsammans med Alpha Sverige. Huvudtalare blir en engelsman, som idag är ansvarig för Alpha-arbetet i HTB-kyrkan i London. HTB (Holy Trinity Brompton) är den kyrka som allt Alphaarbete över hela världen utgår från. Dagen vänder sig till alla som är intresserade av Alpha, alla som kanske vill prova att få starta med det, eller få tips om hur man kan förändra och förbättra Alphaverksamhet man redan håller på med. Den här dagen vänder sig till kyrkor och församlingar från Sundsvall och norrut. Värdefullt om många skulle finnas med och be att den här dagen blir välsignad.

Den 11/2 startar vi upp vårens Alpha-kurs. Bjud gärna in till den!

/Lasse Palmér

Kategorier
Bön Diakoni

Återbesök till S:ta Clara kyrka

I mitten av september fick vi i Vasakyrkan under ett par dagar besök från S:ta Clara kyrka i Stockholm – dagar som vi minns med stor glädje. I början av oktober var vi sedan sex personer från Vasakyrkan som fick vara med om en tvådagars diakonikonferens i S:ta Clara. Det blev välsignade och givande dagar.

Det viktigaste som kontakterna med S:ta Clara har betytt för oss är att de gång på gång betonat hur bönen är grunden till allt välsignat som skett där. Jesus säger ju också i Mark. 11:17 att ”Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk”. Vad skulle det kunna innebära för oss i Vasakyrkan? Jag tror att väldigt många av oss som får ha Vasakyrkan som ”sin kyrka” är ett bedjande folk. Vi ber enskilt, vi ber i olika bönegrupper och på andra samlingar. Bönesamlingen kl 8.30 varje onsdagsmorgon samlar allt fler, nu är vi ofta fler än tio bedjare. Men alla kan inte komma till bön en vardagsförmiddag, och därför har vi nu under hösten även en bönekurs på torsdagskvällarna kl 19, som även den samlar en skara. Vår önskan är ju att även den som befinner sig i Umeå dagtid ska kunna komma in på en lunchbön – varför vi nu startat en sådan kl 12.30 på tisdagar. Dessutom ges alltid tillfälle att medan ”På Trappan” pågår fredagar 13.30-15.30 kunna gå in i kyrkan för att be och tända ljus. Då kan även de som kanske inte alls har någon kontakt med vår kyrka, komma in för en stunds bön. Bön är ett erbjudande av Vår Herre – det kan och får aldrig vara ett tvång. Men blir du intresserad – kom gärna även du till någon av dessa tillfällen!

Något annat som känns viktigt efter kontakterna med S:ta Clara är att fundera vidare på är hur vår kyrka kan vara mer Öppen under dagarna.  Hur kan den som befinner sig i centrala Umeå under dagtid  få upptäcka att: hit kan jag gå, här kan jag bara få vara, här kan jag få en stunds gemenskap och kanske en kopp kaffe och en kaka samtidigt? Något som gäller både oss som ofta besöker kyrkan, liksom den som aldrig varit in i Vasakyrkan tidigare.

Vad gäller Vasakyrkans diakonala arbete framöver, finns många behov mitt ibland oss; behov av att vi  bryr oss om varandra och på olika sätt försöker hjälpa och stötta de ensamma och sjuka vi har i vår mitt. 

Jesus säger att ”de fattiga har ni alltid ibland er”. Nöden kommer alltid att finnas i olika former, så vi kristna kommer att behövas för att möta nödlidande också i framtiden. Utanför vår kyrka finns många som har problem, till exempel ensamhet, psykisk ohälsa eller det som har med integration och invandring att göra. Här har vi alla möjlighet att tillsammans med vår nyanställda diakoniassistent Joline söka Guds vilja i våra böner. På vilket sätt önskar vi att vårt utåtriktade diakonala arbete skulle få utvecklas framöver? Låt oss tillsammans söka Guds vilja.

Kategorier
Diakoni Föreningen

Besök från S:ta Clara kyrka, Stockholm

Under två hela dagar i mitten av september fick vi i Vasakyrkan besök från S:ta Clara kyrka, där den kände prästen Carl-Erik Sahlberg tidigare var verksam. Fem glada och frimodiga personer kom under ledning av prästen Mats Nyholm. I Vasakyrkan försökte vi under dessa två dagar att leva så Claralikt som möjligt. Dagarna hölls samman av tre bönetillfällen – morgonbön, lunchbön och eftermiddagsbön. Vår fredagsverksamhet ”På Trappan” pågick även dessa två dagar. Ena dagen hällregnade det, men ändå fick vi bjuda 47 gäster. Den andra dagen var det finare väder, och trots att det var en vanlig onsdag, kom det ändå 120 gäster som fick något att dricka – ungefär lika många som det brukar vara vanliga fredagar. Mängder av samtal med besökare fick vi ha, vi fick be för människor, en av dom sa att ”han inte varit i någon kyrka på över 40 år – men på söndag kommer jag!”. Någon anmälde sig till vår Alphakurs. Rikt välsignade tillfällen, med mycket glädje. Utöver detta – en härlig kvällsmässa med en mycket givande predikan av Mats. Nästa kväll var det onsdagssamtalskväll, där alla fem från S:ta Clara delade vittnesbörd. En uppskattad och god samling.

Claragänget fick höra mycket om vårt arbete vid alla våra samtal, där både anställda, styrelsen och några andra var med. Dessutom såg de en del vårt arbete vid ”På-Trappan-tillfällena”. Det ledde till en mängd konstruktiva tips som vi fick ta emot innan de reste hem igen. De uttryckte att vi har ”en vacker och stark verksamhet”, att vår ”På Trappan” sticker ut, som en både diakonal och evangelisatorisk välsignad möjlighet att kunna bygga vidare på. De sa: ”Vi har Plattan, och NI har På-Trappan!” De upplevde dessutom att vi verkar ha folkligt förtroende med det vi gör på fredagseftermiddagarna. Att så många kom till de olika
bönetillfällena tyckte de också var mycket glädjande och något att bygga vidare på. Deras tydliga rekommendation var att utöka antalet bönetillfällen, helst till veckans alla dagar, och på olika sätt försöka få fler i vår kyrka att inkluderas i bönearbetet. Annat de lyfte fram var den spännande kombinationen av anställda vi har, samt att så många unga vuxna hittar till vår kyrka. Med stor tacksamhet ser vi tillbaka på besöket, och gläds över att några från oss om bara några veckor får träffa dom alla igen, vid en diakonikonferens i S:ta Clara.

/Lasse Palmér

Kategorier
Föreningen

Bön

Nu har vi åter startat med våra morgonbönestunder i Vasakyrkan kl 08.30 varje onsdag morgon. Där ber vi för Vasakyrkan och allt som sker där. Ofta följer vi upp vår bönestund med ett gemensamt fikatillfälle. En mycket trevlig start på onsdagarna. Varmt välkommen!


Men alla har inte möjlighet att komma till bön på onsdagsmorgnarna. Därför kompletterar vi nu med ett bönetillfälle i Vasakyrkan även kvällstid. Varje torsdagskväll kl 19 med start torsdag den 21 september, är du välkommen till en
kvällsbönestund, som vi inleder med att titta på ett cirka 20 minuter långt avsnitt av BÖNEKURSEN med Pete Greig (som skapat den så kallade 24-7-bönen). Du är mycket välkommen!

I början av sommaren lämnade vi några böneämnen till S:ta Clara kyrka i Stockholm, som dom nu regelbundet ber över. I tro sände vi iväg följande böneämnen. Må vi alla i Vasakyrkan också våga be att detta ska få ske under hösten:
*Ökat antal bedjare vid bönesamlingarna. Att vi blir fler i kyrkans böneteam. Att fler bland oss får en ökad längtan att be tillsammans med andra.
*Att fem nya personer kommer till tro och finner sitt andliga hem hos oss.
*Att fem nya volontärer från oss vill delta i På trappan och andra diakonala insatser.
*Att två helt nya ”livsnära” hemgrupper bildas.

/För styrelsen Lasse Palmér

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Givande i Vasakyrkan

I samband med styrelsens senaste sammanträde talade vi om givandet i Vasakyrkan. Vi är mycket glada och tacksamma för alla de kollekter och gåvor som vecka efter vecka kommer till oss.

         Allt som sker här i kyrkan bekostar vi själva. Det finns ingen annan som bidrar till löner, lokaler eller något annat. Så om du och jag tycker att det är nåt bra och viktigt som sker i den här kyrkan, erbjuds vi också möjlighet att få vara med och bidra till detta ekonomiskt.  Vid vårt årsmöte nyligen tog vi beslut om att höja gåvomedelsbudgeten en hel del, bl.a. därför att vi så gärna vill ha ytterligare en person som arbetar här i kyrkan, som komplement till allt det goda Magnus och Adam gör med och för oss. Därför skulle vi alla kunna fundera  på: bidrar jag idag till allt som sker via Vasakyrkan på det sätt som jag önskar och kan? 

          Det kan få till följd att vi ändrar vårt kollektgivande. Kanske har jag inte samma möjlighet att ge som jag hade för ett tag sedan. Eller kanske har jag möjlighet att kunna öka mitt givande jämfört med tidigare.  Det gäller ju även när vi bidrar via autogiro eller stående banköverföring till Vasakyrkan. Då blir våra gåvor inte så beroende av hur ofta vi kan komma till kyrkan på gudstjänst. Om vi redan bidrar på det sättet, kan vi fundera på om den summa vi bidrar med stämmer överens med hur vi vill ha det idag. Så låt oss  tala med vår Herre om det hela, och  inte glömma att Gud är en Gud som tycker om glada givare. 

                                                                                     /Lasse Palmér