Kategorier
Föreningen

Årsmöte i Vasakyrkan

Tisdag den 27 februari fick vi avnjuta tre olika sorters soppa som inledning på vårt årsmöte. God gemenskap och god mat.

Henrik Bergner ledde vårt årsmöte på ett fint sätt. Vi fick glädjas över allt gott som skett i vår kyrka under det gångna året, inte minst att vi fått både Magnus Lind och Joline Dagerbrant som nya medarbetare. Med tillförsikt ser vi också fram emot Vasakyrkans planerade arbete under detta år. Vid valet till styrelsen nyvaldes Markus Mattsson. Erik Sjölander och Gunnar Rydin omvaldes.

Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet valdes Peo Einemo till styrelsens ordförande, Gunnar Rydin till vice ordförande och Sabina Söderback till sekreterare.