Kategorier
Undervisning

Nära Jesus


Välkomna till EFS och Salt Västerbottens inspirationshelg 21-23 oktober 2022 i Landskyrkan och församlingsgården i Skellefteå.

Temat för helgen är Nära Jesus och Nära varandra. Under helgen kommer vi därför att få inspiration och redskap för att forma kristna gemenskaper.

Det kommer att vara kvällsgudstjänster fredag och lördag,
dagsprogram under lördag och helgen avslutas sedan med en gudstjänst på söndagen.

Huvudtalare för helgen är Kerstin Oderhem, EFS Missionsföreståndare.

Under lördagen kommer det att finnas ett familjespår,
ett tweensspår och ett ungdomsspår.
Under lördagen kommer även Klippenkamraterna att hålla sitt stormöte

Läs mer och anmäl dig på: www.efsvasterbotten.se/event/narajesus

Klicka vidare för att komma till: Programmet för Nära Jesus 2022

Konferens: Nära Jesus

10.00 Bibelsamtal «Gå därför ut…». Missionbefallningen Matt 28.18-20. Arne G Skagen. Mötesledare: Karin Lindmark

10.00 Körövning  med Tillsammanskören. Alla åldrar (barn, unga, vuxna) är välkomna! Övning av tre enkla sånger som sedan sjungs i gudstjänsten. Marta Bäckman. Saft/kaffe/te efteråt.

Konferens: Nära Jesus

9.00-9.30 Drop-in, kaffe
9.30-10.15 Seminarium med Arne G Skagen: Äntligen måndag! Del 1
10.30-11.30 Parallella samlingar (kaffe serveras i respektive lokal)
11.30- 12.45 Lunch
13.00-14.00 Seminarium med Arne G Skagen Äntligen måndag! Del 2
13.00-15.00 KRIK- seminarium
14.00-15.00 Parallella samlingar
15.30-16.30 Parallella samlingar
15.30-17.30 Salt Västerbottens Årsmöte (pizza & glassfest efteråt)
15.30-17.30 Klippens Stormöte.

18.30 Gudstjänst ”Följ mig!” Del 2.
Arne G Skagen, Mötesledare Mats Lindberg och Lovisa Bergner. Lovsång Isak Samuelsson mfl.

21.00 Gudstjänst ”Vi och dom eller bara ett vi?” Om mission, vardagstro och Sackaiosmänniskor. Samtalsgudstjänst med ungdomar och vuxna. Lovsång Elsa Rydin mfl. och förbön.
Ungdomar från Grisbackakyrkan samt Anneli Aronsson, Petter Sundkvist, Ragnhild Pelo, Kerstin Eriksson.

Konferens: Nära Jesus

19.00 Mässa ”Följ mig!” Del 1 Arne G Skagen, Erik Wäcklén och kören Al Dente.
Mötesledare Kristina Eriksson och Josefin Häggström. Mässan leds av Mats Lindberg.

21.00 Gudstjänst ”Får Anden lov?” Elisabeth Svedberg. Lovsång: Miriam Nyström, Elsa Walter, Naima Walter, Signe Walter, Maja Holmgren, Lovisa Holmgren m.fl. Mötesledare: Mats Lindberg och Agnes Flank.

Skattengudstjänst på ”Nära Jesus”

11.00 Skattengudstjänst ”Alla dagar”
Erik Johansson, Mirjam Bergner
Tillsammanskören med Marta Bäckman, Simon Persson mfl musiker.