Konferens: Nära Jesus

10.00 Bibelsamtal «Gå därför ut…». Missionbefallningen Matt 28.18-20. Arne G Skagen. Mötesledare: Karin Lindmark

10.00 Körövning  med Tillsammanskören. Alla åldrar (barn, unga, vuxna) är välkomna! Övning av tre enkla sånger som sedan sjungs i gudstjänsten. Marta Bäckman. Saft/kaffe/te efteråt.

Konferens: Nära Jesus

9.00-9.30 Drop-in, kaffe
9.30-10.15 Seminarium med Arne G Skagen: Äntligen måndag! Del 1
10.30-11.30 Parallella samlingar (kaffe serveras i respektive lokal)
11.30- 12.45 Lunch
13.00-14.00 Seminarium med Arne G Skagen Äntligen måndag! Del 2
13.00-15.00 KRIK- seminarium
14.00-15.00 Parallella samlingar
15.30-16.30 Parallella samlingar
15.30-17.30 Salt Västerbottens Årsmöte (pizza & glassfest efteråt)
15.30-17.30 Klippens Stormöte.

18.30 Gudstjänst ”Följ mig!” Del 2.
Arne G Skagen, Mötesledare Mats Lindberg och Lovisa Bergner. Lovsång Isak Samuelsson mfl.

21.00 Gudstjänst ”Vi och dom eller bara ett vi?” Om mission, vardagstro och Sackaiosmänniskor. Samtalsgudstjänst med ungdomar och vuxna. Lovsång Elsa Rydin mfl. och förbön.
Ungdomar från Grisbackakyrkan samt Anneli Aronsson, Petter Sundkvist, Ragnhild Pelo, Kerstin Eriksson.

Konferens: Nära Jesus

19.00 Mässa ”Följ mig!” Del 1 Arne G Skagen, Erik Wäcklén och kören Al Dente.
Mötesledare Kristina Eriksson och Josefin Häggström. Mässan leds av Mats Lindberg.

21.00 Gudstjänst ”Får Anden lov?” Elisabeth Svedberg. Lovsång: Miriam Nyström, Elsa Walter, Naima Walter, Signe Walter, Maja Holmgren, Lovisa Holmgren m.fl. Mötesledare: Mats Lindberg och Agnes Flank.