Mässa på Midsommardagen: Skapelsen

Präster: Gun-Marie Spett Lindgren och Magnus Lind

Musik: Maria Axell

Gemensamt med Umeå landsförsamling.

Världsböndagen

Världsböndagen

Tema: Ha fördrag med varandra i tålamod och i kärlek.

Fika kl. 15:00

Ekumenisk Gudstjänst kl. 16:00

En kristen grupp i Palestina har förberett gudstjänsten.

Gudstjänst på Alla Helgons Dag

Gudstjänstledare: Kerstin Einemo

Predikan: Magnus Lind

Musik: Markus Mattsson

 

Gudstjänst på Midsommardagen: Skapelsen

Präster: Magnus Lind

Musik: Helena Holmlund

Gemensamt med Umeå landsförsamling.

Gudstjänst, midsommardagen

Torbjörn Arvidsson, Gun-Marie Spett Lindgren.

Musik: Maria Axell och Adam Schedin.

Gemensamt med Umeå landsförsamling.

Musikgudstjänst, Alla Helgons Dag

Gudstjänstledare: Ida Rickardsson

Andakt: Lasse Palmér

Kantor: Jan-Erik Ögren

Musik: S.O. B.A.M. – Songs Of Benny And Marlene

Ljud: Jakob Marklund

Ingen söndagsskola

Skattengudstjänst på ”Nära Jesus”

11.00 Skattengudstjänst ”Alla dagar”
Erik Johansson, Mirjam Bergner
Tillsammanskören med Marta Bäckman, Simon Persson mfl musiker.

Skärtorsdagsgudstjänst i Umeå Stads Kyrka

Predikant: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Anna Ruther

Musiker: Kristina Sturk Steinwall & Lisa Oscarsson

Arrangeras tillsammans med Umeå Stads Församling i Umeå Stads kyrka

Kategorier
Föreningen

Världsböndagen

Tema: Bygg en stadig grund

På grund av pandemin kommer Världsböndagen den 5 mars  genomföras digitalt. På kansliet i Stockholm har man valt att spelat in en gudstjänst för detta ändamål och skickat ut en länk för alla som vill att delta:  https://youtu.be/qoOPFULvvO8.

Som tidigare går böndagskollekten till utbildningsstipendier för kvinnor i Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Enskilda gudstjänstdeltagare kan ge via Swish, numret är: 123 667 86 50. Ange ”Böndag” och ort. Kollekt går också att sätta in på Pg 40 47 22-1. Man kan alltså fira denna gudstjänst, när det är möjligt för var och en.

Värdefull läsning kan man också få via hemsidan: www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen.