Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.

Gemensam bön

Vi startar dagen vid Jesu fötter. Anställda deltar när de har möjlighet.

Kyrksalen alt bönerummet bakom estraden.