Ekumenisk Bönevecka i Umeå

En Stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus – SKR

Till bibeltexter och böner för veckans dagar – HÄR

Välkommen att delta i de samlingar du kan:

Lördag
10.30-11.30 Bönevandring med start vid Mariakyrkan
10.30-11.30 Frälsningsarmén

 

Ekumenisk Bönevecka i Umeå

En Stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus – SKR

Till bibeltexter och böner för veckans dagar – HÄR

Välkommen att delta i de samlingar du kan:

Alla vardagar:
08.15-08.30 Facebookandakt via Umeålandsförsamlings Facebooksida https://www.facebook.com/umealandsforsamling
09.00 Morgonbön i Ålidhemskyrkan

Fredag
12.00 Stadskyrkan

 

Ekumenisk Bönevecka i Umeå

En Stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus – SKR

Till bibeltexter och böner för veckans dagar – HÄR

Välkommen att delta i de samlingar du kan:

Alla vardagar:
08.15-08.30 Facebookandakt via Umeålandsförsamlings Facebooksida https://www.facebook.com/umealandsforsamling
09.00 Morgonbön i Ålidhemskyrkan

Torsdag
10.30 Bön i Vasakyrkan, kyrksalen
17.30-18.00 Bön på väg hem i Grisbackakyrkan

 

Ekumenisk Bönevecka i Umeå

En Stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus – SKR

Till bibeltexter och böner för veckans dagar – HÄR

Välkommen att delta i de samlingar du kan:

Söndag:
13.00- ca 13.20 Gemensam förbönsgudstjänst på Rehnmarkstorget för Umeå

 

 

 

 

 

Ekumenisk Bönevecka i Umeå

En Stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus – SKR

Till bibeltexter och böner för veckans dagar – HÄR

Välkommen att delta i de samlingar du kan:

Alla vardagar:
08.15-08.30 Facebookandakt via Umeålandsförsamlings Facebooksida https://www.facebook.com/umealandsforsamling
09.00 Morgonbön i Ålidhemskyrkan

Onsdag:
08.30 Bön i Vasakyrkan
09.30-10.30 Bibelsamtal och bön i Hedlundakyrkan
16-21 Drop in bön i Carlskyrkan
18.00 Andakt Carlskyrkan
18.00 Bön i Betelkyrkan
20.00 Lovsång Carlskyrkan

 

Ekumenisk Bönevecka i Umeå

En Stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus – SKR

Till bibeltexter och böner för veckans dagar – HÄR

Välkommen att delta i de samlingar du kan:

Alla vardagar:
08.15-08.30 Facebookandakt via Umeålandsförsamlings Facebooksida https://www.facebook.com/umealandsforsamling
09.00 Morgonbön i Ålidhemskyrkan

Tisdag:
08.30-09.30 Bön enligt Ignatiansk tradition i Tegs kyrka
10.30-12.00 Bön i Ersbodakyrkan
18.00 Vesper i Kristi Moders församling (katolska kyrkan)

 

Ekumenisk Bönevecka i Umeå

En Stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus – SKR

Till bibeltexter och böner för veckans dagar – HÄR

Välkommen att delta i de samlingar du kan:

Alla vardagar:
08.15-08.30 Facebookandakt via Umeålandsförsamlings Facebooksida https://www.facebook.com/umealandsforsamling
09.00 Morgonbön i Ålidhemskyrkan

Måndag: 
19.00 Bön i Korskyrkan