Kategorier
Teknik

Byte av koder till kodlåsen

Från och med den 1 oktober 2023 kommer innerdörrar, städskrubb, musikrum och hiss på Vasakyrkan att ha nya koder. Kontakta ansvariga i utskott, grupper, anställda eller styrelse vid
behov av de nya koderna. Att koder regelbundet ska bytas är beslutat av styrelsen.
Erik Sjölander genom Fastighetsutskottet, Vasakyrkan.