Kategorier
Mission Undervisning

Mission i Sverige 2022

Efter två års pandemi med påföljande restriktioner och begränsningar behöver många församlingar och arbetslag en nystart. När mycket har stannat av finns både behovet och möjligheten att tänka nytt, ta ut riktningen och formulera visionen för en levande kyrka.

Av flera olika skäl är förutsättningarna idag annorlunda, omständigheterna mer komplicerade, resurserna mindre och underlaget ibland sviktande – men uppdraget är detsamma och dolda tillgångar finns att återupptäcka.

Hur bygger vi levande och närvarande församlingar som är livgivande för både stad och landsbygd? Hur ser kyrkor fyllda av liv ut i vår tid? Vad är grunden för livskraftiga gemenskaper och hur bygger man vidare på den grunden med levande stenar?

Program Umeå 7 september

09:00 Morgonmässa

Celebrant och predikant: Mats Lindberg, distriktsföreståndare EFS Västerbotten. Musik: Rickard Karlsson Lundmark

09:45 Kaffe

10:15 Inledning

Mats Lindberg.

10:30 Session 1 ”Vad är en levande kyrka?”

1 Pet 2:4–10. Magnus Persson, inspiratör EFS

11:00 Session 2 ”Vad lever kyrkan av? Om kyrkans livsmedel”

Joh 6:48–51, 56–57, 66–69. Sara Edström, distriksföreståndare EFS Mittsverige

11:30 Panelsamtal

Moderator:

12:00 Lunch och gemenskap

14:00 Session 3 ”Om att forma livgivande gudstjänster”

1 Kor 14:26. Moa Beak, kyrkoherde, Hörnefors församling

14:30 Kaffe

15:00 Session 4 ”Om att bygga livskraftiga församlingsgemenskaper”

Apg 2:41-47. David Silverkors, kyrkoherde Håbo pastorat

15:30 Panelsamtal

Moderator:

16:00 Sändning

En sammanfattning av dagen med en utmaning och en stund i lovsång med möjlighet till personlig förbön

16:30 Mingel och nätverkande