Mässa – Den kämpande tron

Gudstjänstledning: Magnus Lind

Predikan: Margareta Andersson

Sång: Sabina Söderback

Kantor: Kristina Lind

Söndagsskola: Karin

 

 

Foto/bild:John McGuire.

Långfredagsgudstjänst – ”Korset”

Predikan: Moa Beak

Gudstjänstledare: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Erik Wäcklén

Solist: Anna Duveskog

Ljud: Magnus Gripenroth

Sändning: Rickard Karlsson Lundmark

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön:

I samarbete med Grisbackakyrkan

Gudstjänst, ”Gud – Fader, Son och Ande”

Predikan: Kenneth Ruuth

Gudstjänstledare: Stefan Söderberg

Kantor: Lena Sjöström

Sång:

Ljud: Samuel Lind

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: 

 • Frälsningsarmén
 • Vår systerkyrka i Etiopien och allt de gör. Idag tänker vi särskilt på deras arbete bland gatubarnen i Addis Abeba. Vi ber också om din ledning och hjälp till EFS missionärsfamilj Frida och Andreas Thornell och deras barn. Visa dem din väg. 

Gudstjänst, ”Den heliga Anden”

Predikan: Ulf Dagebrant

Gudstjänstledare: Eva Lundeborg Karlsson

Kantor: Rickard Karlsson Lundmark

Ljud: Anders Bäckström

Grafik: Rickard Karlsson Lundmark

Förbön:

 • Mariakyrkan
 • Organisationen Capni i det kurdiska självstyret i norra Irak, och deras hjälparbete bland kristna flyktingar och andra minoriteter som har flytt p g a IS. Låt dem uthålligt kunna stödja både barnen och de vuxna som är på flykt så att de kan få en god framtid trots allt.

Gudstjänst, ”Hjälparen kommer”

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Anna Tobiasson

Kantor & Solist: Elias Johansson

Ljud: Oskar Wangdell

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: 

 • Katolska kyrkan. 
 • Vår systerkyrka i Eritrea. Att de ska få vara en frimodig kyrka trots att de lever i en diktatur. Vi ber att de ska få fram många nya goda präster och andra medarbetare eftersom flera av de nuvarande är nära pensionering.

Foto/bild:Emil Frei.

Gudstjänst för stora och små, ”Bönsöndagen”

Predikan: Amigos

Gudstjänstledare: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: Amigos

Ljud: Jakob Markgren

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön: 

 • Tegs kyrka
 • Hjälporganisationen Warsan i Somaliland, som EFS stöder. Var med deras mobila sjukvårdsklinik, i stödet till skolbarnen och i deras arbete för att hjälpa internflyktingar i regionen.    

Gudstjänst, ”Att Växa i Tro”

Predikan: Rickard Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Kerstin Einemo

Kantor: Kjell Söderberg

Ljud: Samuel Lind

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: 

 • Hedlundakyrkan
 • Vår systerkyrka i Tanzania och för biskop Gavile i Iringa, att han ska få bli fullt frisk efter sin stora operation. Vi ber för våra två missionärsfamiljer i Tanzania, Hannes och Nora Sandahl och Carl och Marita Hasselberg och deras barn
 • Första söndagen i varje månad ber vi också för vår vänförsamling i Iringa, Tanzania

Gudstjänst, ”Vägen till Livet”

Predikan: Magnus Persson

Gudstjänstledare: Donald Duveskog

Kantor: Kjell Söderberg

Sång: Anna Duveskog & Anton Sjöström mfl

Ljud: Anders Bäckström

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön: 

 • Umeå Adventskyrka.
 • Vår systerkyrka i Malawi. Vi ber särskilt för deras ungdomsarbete, att det ska rusta många unga för tjänst i sitt land och sin kyrka.

Mässa, ”Den gode herden”

Predikant och celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Ida Richardsson

Kantor: Rickard Karlsson Lundmark

Sång: Maja Holmgren, Signe Walter, Olof Boman

Missionshälsning: Carina Arvidsson

Ljud: Oskar Wangdell

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: 

 • Ekumeniken i Umeå.
 • Vår systerkyrka i Indien. Vi ber särskilt att Gud ska hjälpa dem igenom de stora problem som covid 19 skapat. Och vi ber att du ger styrka och frimodighet till de kristna i Madhya Pradesh att stå fast i sin tro trots allt motstånd från myndigheterna.

Nattvardsutdelning i kyrkan efteråt, kl 13-14:30. 

Gudstjänst, ”Påskens vittnen”

Predikant: Jesper Kronhamn

Gudstjänstledare: Inga-Lis Andersson

Kantor: Oscar Fridolfsson

Musik: Oscar Fridolfsson mfl

Ljud: Jakob Markgren

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön:

 • Credo och Barn i alla länder (BIAL) – EFS arbete bland barn runt om i världen.
 • Vi ber också om styrka från Gud till alla i olika länder som måste vara kristna i hemlighet.