Gudstjänst: Förlorad och återfunnen

 

Gudstjänstledare: Magnus Lind

Predikan: Ulrika Lind

Kantor: Jonatan Sundqvist

 

Gudstjänst; Vägen till korset

Gudstjänstledning: Maja Holmgren

Predikan: Göran Berglund

Kantor: Jan-Erik Ögren

Sång: Alice Lind

Söndagsskola: Åsneägaren – ?

Ljud: Anders Bäckström

Förbön:

 • Vår systerkyrka i Etiopien, Mekane Yesus-kyrkan och allt deras arbete. Vi ber för våra missionärer Frida och Andreas Thornell och deras barn att du leder dem och ger kraft i deras viktiga arbete. Och vi ber om beskydd över hela landet Etiopien. Hjälp de olika folkgrupperna att hitta vägar till fred och samförstånd i stället för fortsatta strider.
 • Björkstadkyrkan

 

Påskdagsmässa; Kristus är uppstånden

Gudstjänstledare och celebrant: Torbjörn Arvidsson

Predikan: Birgitta Lanhede

Kantor: Kjell Söderberg

Ingen söndagsskola

Ljud: Jakob Markgren

Förbön: 

 • Barn i alla länder (BIAL) – EFS arbete bland barn runt om i världen.
 • Vi ber också om ledning för EFS styrerlse och  hela EFS Internationella mission när de nu söker vägar för EFS framtida missionsarbete.
 • Ekumeniken i Umeå

Gudstjänst; Prövningens stund

Gudstjänstledning & predikan: Torbjörn Arvidsson

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Musik: Familjen Sturk Steinwall

Ingen söndagsskola

Ljud: Jakob Markgren

Förbön: 

 • Mariakyrkan
 • Vår systerkyrka i Tanzania. Vi ber för Iringa stift och speciellt deras stora arbete med TEE. Vi ber för deras biskop Blaston Gavile, om hälsa och krafter och vishet till honom.  Och vi ber för våra två missionärsfamiljer i Tanzania, Carl och Marita Hasselberg och Hannes och Nora Sandahl och och deras barn. 
 • Första söndagen i varje månad ber vi också för vår vänförsamling i Iringa, Tanzania och alla barn, unga och äldre som möts där.

 

Gudstjänst; Kampen mot ondskan

Gudstjänstledning: Karin Nygren

Predikan: Per-Ivan Palm

Kantor: Simon Persson

Musik: Sabina Söderback

Söndagsskola: Filippos, Sofia Karlsson

Ljud: Anders Bäckström

Förbön: 

 • UKR
 • Hjälporganisationen Warsan i Somaliland, som EFS stöder. Var med i allt deras arbete, med deras mobila sjukvårdsklinik, stödet till skolbarnen och deras arbete för att hjälpa internflyktingar i regionen.

Efter gudstjänst: Händer för Mission säljer fina blomskott

 

Mässa med sånger av Lina Sandell; Den kämpande tron

Gudstjänstledning & predikan: Torbjörn Arvidsson

Kantor: Jan-Erik Ögren

Musik: Oskar Fridolfsson & Anna Duveskog

Ingen söndagsskola

Ljud: Oskar Wangdell

Förbön: 

 • Frälsningsarmén
 • Vår systerkyrka i Madhya Pradesh, Indien. Vi ber att Gud ska hjälpa dem efter de stora problem som covid 19 skapat och de inre spännningar som de brottas med. Särskilt ber vi för Surrendra Sukka som nu har vigts till ny biskop i kyrkan.  

 

Gudstjänst; Guds mäktiga verk

Gudstjänstledning: Adam Govik

Predikan: Johan Lundgren

Kantor: Jonathan Sundqvist

Musik: Great Joy och Gustaf Lundell

Söndagsskola: Såningsmannen, Josefin Landmer

Ljud: Jakob Markgren

Förbön: 

 • Vineyard
 • Vi ber för organisationen Capni i det kurdiska självstyret i norra Irak, och deras hjälparbete bland kristna flyktingar och andra minoriteter som har flytt p g a IS. Hjälp dem att uthålligt kunna stödja både barn och vuxna som är på flykt så att de kan få en god framtid trots allt.
 • Vi ber om styrka från Gud till alla i olika länder som måste vara kristna i hemlighet.

 

Foto/bild:Peo Einemo.