Kategorier
Föreningen

Nya restriktioner från och med 23 december

Vasakyrkan kommer i dagsläget inte kontrollera vaccinationspass. Detta beslut kan ändras utifrån vad  som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Vasakyrkans styrelse har beslutat att följa uppmaningen som EFS Riks ger för att säkerställa smittsäkra evenemang utan krav på vaccinationsintyg. Vi väljer att fokusera på att avstånd skall hållas mellan sällskap då vi trots vaccination kan smitta varandra. Från och med fredag kommer därför varannan bänk stängas av så att avståndet till nästa sällskap alltid är minst 1 meter. Vid serveringen kommer borden att glesas ut med fyra stolar vid varje bord. Detta medför att vi inte kan ta in lika många besökare som vanligt. Vi tror att det blir en begränsning  till ca 80-100 besökare per tillfälle.

De nya restriktionerna som börjat gälla kommer att påverka Vasakyrkan och hur vi ska agera för att minska smittspridningen av Covid.

Vasakyrkan kommer i dagsläget inte kontrollera vaccinationspass. Detta beslut kan ändras utifrån vad  som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Vasakyrkans styrelse har beslutat att följa uppmaningen som EFS Riks ger för att säkerställa smittsäkra evenemang utan krav på vaccinationsintyg. Vi väljer att fokusera på att avstånd skall hållas mellan sällskap då vi trots vaccination kan smitta varandra. Från och med fredag kommer därför varannan bänk stängas av så att avståndet till nästa sällskap alltid är minst 1 meter. Vid serveringen kommer borden att glesas ut med fyra stolar vid varje bord. Detta medför att vi inte kan ta in lika många besökare som vanligt. Vi tror att det blir en begränsning  till ca 80-100 besökare per tillfälle.

Det som gäller är följande:

  • Julbön klockan 11:00, inget glöggfika.
  • Gudstjänst 26 december 11:00, kyrkfika serveras.
  • Gudstjänsterna fortsätter framöver på samma sätt med fokus på att vi ska hålla avstånd

De restriktioner som vi inför kommer att gälla tills andra beslut tas av våra myndigheter. För att vara säker på vad som gäller vid varje tillfälle så är vår webb där den senaste informationen finns.
 
Styrelsen/Peo