Kategorier
Föreningen

Byte av kod till kodlås i Vasakyrkan

Till städskrubb, hiss och trapphusdörr använder vi en kod som inte bytts på ca 30 år. Under januari 2022 kommer därför en ny kod att börja gälla. Ansvariga i kyrkan kommer att få veta koden under november -21, för att sprida till berörda.

/ Erik Sjölander 073- 041 80 23, Styrelsen i Vasakyrkan

Till städskrubb, hiss och trapphusdörr använder vi en kod som inte har bytts på mer än 30 år. Under januari 2022 kommer därför en ny kod att börja gälla. Ansvariga i kyrkan kommer att få veta koden under november 2021, och de kommer sedan att ge koden vidare till berörda. 

/ Erik Sjölander 073- 041 80 23, styrelsen i Vasakyrkan