Kategorier
Föreningen Styrelsen

Gåvomedelsrapport maj 2024

Nu är vi klara med bokföringen tom maj. Vi kan konstatera att det svänger en hel del i givandet. I maj fick vi in 121 000 kr i gåvor. Det var 55 000 kr mindre än vad vi budgeterat för och vi ligger nu totalt 90 000 kr efter vår budget för i år. Merparten av de gåvorna som kommer in skänks via Swish på våra gudstjänster. Nu är vi inne i sommarperioden där många befinner sig på annan ort. Vi hoppas att du vill vara med och ge till vår verksamhet även om du inte kan närvara på någon av gudstjänsterna på Backengården.

Bankgiro: 760-1271

Swish: 123 562 87 14

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Gåvomedelsrapport

Sedan början av det här året har vi tagit hjälp av EFS-riks för att sköta föreningens ekonomihantering. Det har tagit lite längre tid för de nya rutiner som krävts att komma på plats vilket medfört att vi inte kunna rapportera riktigt som vi brukar. Den allra viktigaste delen är att kunna informera dig om hur vi ligger till med givandet. Vår ekonomi är helt beroende av de gåvor som du och andra ger till föreningen genom kollekter och på annat sätt. Inför det här året höjde vi vår budget för givandet för att klara av de ökade kostnader vi har. Efter de första fyra månaderna ligger vi 35000 efter vad vi budgeterat för, men vi har glädjande fått in 14000 mer är förra året. Ett mycket stort tack till alla er som ger och gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Vi hoppas du vill fortsätta att göra det även framöver. De allra mesta av våra gåvor kommer in i samband med våra gudstjänster. Under sommar är det många av oss som befinner sig på annan ort och därför inte kan ge gåvor i kollekten. Då får du gärna använda något av de här alternativen.

Bankgiro: 760-1271

Swish: 123 562 87 14

Kategorier
Föreningen Gudstjänst

Avtackning av Adam

Nu på söndag kommer vi att avtacka Adam Govik som slutar sin anställning i Vasakyrkan under sommaren. Adam började sin tjänst i Vasakyrkan i november 2021. Med sin energi och glädje har han inspirerat och bidragit oerhört mycket på många håll i Vasakyrkans verksamhet.

Den 1 juni blir Fanny klar med sin läkarutbildning och de har beslutat sig för att flytta till Göteborg med hopp om att hitta en AT-tjänst för henne där. Både Adam och Fanny kommer att lämna ett tomrum efter sig men samtidigt mycket tacksamhet hos många av oss efter den tid vi fått tillsammans. Flyttlasset går redan i börja av juni. Men Adam blir kvar ett tag till som lägerchef på sommarens första konfaläger på Klippen och Strömbäck.

Så avtackningen kommer lite väl tidigt men det var det bästa tillfället. Speciellt som det redan var planerat att Adam skulle predika då. Välkommen att vara med.

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Gåvomedelsrapport jan-feb

Här kommer en kort rapport om givandet för januari och februari i år. Vi ligger lite före den nya budget som antogs på årsmötet. Vår budget för givande skiljer sig lite från månad till månad. Februari och sommarmånaderna har en något lägre budget.

Kategorier
Gudstjänst Teknik

Installation av vår nya ljudanläggning

Nu äntligen är installationen av vår nya ljudanläggning i full gång. Det är Informationsteknik som gör installationen. Den beräknas pågå under några veckor. Våra planerade samlingar påverkas inte.

Kategorier
Föreningen

Ett stort tack till Fastighetsutskottet

I början av månaden var det riktigt kallt. Då frös en brandpost sönder på Backengården och började läcka vatten inomhus. Vi vill rikta ett STORT tack till vårt fantastiska Fastighetsutskott som tillbringade många timmar med att laga läckan. De borrade sig bland annat igenom den tjocka väggen på bilden och drog nya rör där.

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Rapport gåvomedel 2023

Nu ligger 2023 bakom oss. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har skänkt pengar under 2023 och gjort Vasakyrkans verksamhet möjlig. Totalt har vi samlat in 1 967 178 kr. Dessutom har Händer för mission gjort ett fantastiskt jobb och lyckats samla in 83 000 kr.

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Rapport Gåvomedel

Vi fortsätter att få in mindre gåvor än vad vi budgeterar för i oktober. Vi ligger just nu 65.000 kr efter vad vi budgeterat för hittills i år. Det vi vet i skrivande stund om kollekterna i november pekar mot att det kommer öka ytterligare. Vi ber och hoppas på ett bra givande under december.

Det osäkrare läget för gåvomedel gör att vi börjat titta på budget för 2024 redan nu. Vi vet att vi kommer att få utgifter som vi inte haft tidigare nästa år. En av dem är att vi kommer låta EFS-riks ta hand om vår löpande ekonomihantering. Bakgrunden till detta är att vi sökt en kassör som ersätter Leif under två års tid utan att kunna hitta någon. Därför har styrelsen fattat beslut om den här nödvändiga förändringen.

Kategorier
Föreningen Mission Styrelsen

Nya Vasagatan

Umeå Kommun gör en jättesatsning för att ”förvandla Vasagatan från en bakgata till en livlig stadsgata”. Vi tycker att det är väldigt spännande och gör vår satsning på att vara en öppen kyrka ännu med rätt i tiden.

Du kan läsa mer om projektet genom att klicka här eller tom se en se ett filmklipp som visualiserar hur det kan komma att se ut när det är klart.

Kategorier
Föreningen Styrelsen

Styrelsen bjuder på soppa

Tisdagen den 3 oktober bjuder styrelsen in till en soppkväll där vi berättar om aktuella saker och gärna svarar på frågor som finns. Det var ett tag sedan förra gången . Nu känns det extra roligt att bjuda in eftersom nästan 70% som svarade på enkäten om Vasakyrkans kommunikation gärna såg att vi möts i den här formen.

Den här kvällen kommer vi också att låta kollegiet dela tankar från en medarbetardag som distriktet arrangerade i augusti. Temat var Missionfokuserad församling i vår tid där Björn Gusmark utmanade. Vi kommer få chans att samtala runt borden om detta.