Kategorier
Föreningen Styrelsen

Gåvomedelsrapport

Sedan början av det här året har vi tagit hjälp av EFS-riks för att sköta föreningens ekonomihantering. Det har tagit lite längre tid för de nya rutiner som krävts att komma på plats vilket medfört att vi inte kunna rapportera riktigt som vi brukar. Den allra viktigaste delen är att kunna informera dig om hur vi ligger till med givandet. Vår ekonomi är helt beroende av de gåvor som du och andra ger till föreningen genom kollekter och på annat sätt. Inför det här året höjde vi vår budget för givandet för att klara av de ökade kostnader vi har. Efter de första fyra månaderna ligger vi 35000 efter vad vi budgeterat för, men vi har glädjande fått in 14000 mer är förra året. Ett mycket stort tack till alla er som ger och gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Vi hoppas du vill fortsätta att göra det även framöver. De allra mesta av våra gåvor kommer in i samband med våra gudstjänster. Under sommar är det många av oss som befinner sig på annan ort och därför inte kan ge gåvor i kollekten. Då får du gärna använda något av de här alternativen.

Bankgiro: 760-1271

Swish: 123 562 87 14