Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

leken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag,

Fil 2:1-2