Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det.

Matt 10:29
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?

Heb 13:5 f.
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Nu har du hört allt, och detta är summan: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. Ja, för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, också för allt som är dolt, gott som ont.

Pred 12:13 f.
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.

Rom 6:13
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

Joh 14:14
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.

1 Kor 13:4
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Men jag vill jubla över Herren, glädja mig över Gud, min räddare.

Hab 3:18
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Och de sade till varandra: »Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?«

Luk 24:32
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Ty ingenting är omöjligt för Gud.«

Luk 1:37
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Sak 9:10