Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.«

Mark 7:21-23
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

glädje i alla våra dagar.

Ps 90:14
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

ka mycket som lydnad? Nej, lydnad är bättre än offer, hörsamhet bättre än baggars fett.

1 Sam 15:22
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

Ps 32:7
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

leken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag,

Fil 2:1-2
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

stadgar.

Ps 119:48
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

ingen klippa är fast som vår Gud. Sluta upp med ert stolta skryt, spara de fräcka orden, ty Herren är en Gud som vet allt, han väger varje gärning.

1 Sam 2:2-3
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

ubelrop!

Ps 100:2
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender i glädje över att du räddat mig.

1 Sam 2:1
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

mer att handla.

Ps 37:5