Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek.

2 Joh v. 3
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Av David, en psalm.Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen.Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel?Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt.Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare.Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in!Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid.Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in!Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Ps 24
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet. Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte.Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra. Vi skall inte likna Kain, som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga.

1 Joh 3:3-12
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.

Heb 12:14
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

När jag är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig uppe, Herre.

Ps 94:18
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning.

Ps 62:2
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Av David.Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!

Ps 103:1
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.

1 Joh 1:3 f.
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja. För alltid ljuder hans lov.

Ps 111:10
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

vi lever i tro, utan att se.

2 Kor 5:7