Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

vishet, att sky det onda är insikt.«

Job 28:28