Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

a sin höghet genom att förbarma sig över er. Ty Herren är en rättvis Gud, lyckliga de som sätter sitt hopp till honom!

Jes 30:18