Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja. För alltid ljuder hans lov.

Ps 111:10