Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.

Joh 16:24