Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.«

Mark 11:25