Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!«

Gal 4:6