Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Gud är vår räddning.

Ps 68:20
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

a av glädje.

Job 8:21
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

ta!

Ps 38:22
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’.

Jes 7:14
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

rängarnas välljud!

Ps 33:3
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

många demoner, och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var.

Mark 1:34
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

em som älskar ditt namn.

Ps 119:132
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

vningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.

Jak 1:2-3
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Herrens ära, hela världen!

Ps 96:1
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«

Mark 2:17