Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Ps 46:2
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.

1 Mos 2:7
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Lovsjung Herren som bor på Sion, förkunna hans gärningar för folken!

Ps 9:12
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Frukta Herren och tjäna honom uppriktigt och av hela ert hjärta – kom ihåg allt det stora han har gjort för er.

1 Sam 12:24
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jer 29:11
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

En bön av David.Hör mig, Herre, och svara mig, jag är hjälplös och fattig.

Ps 86:1
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.

Ps 62:6
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

»Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.

Joh 14:1
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.

Ps 119:105
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.«

Mark 7:21-23