Tomas Sjödin ”Ljudet av tystnad”

Kom och lyssna till Tomas Sjödin när han talar runt sin bok ”Ljudet av tystnad”

Entré: 100 kr

Biljetter: Biljettcentrum/biljettcentrum.com tel 090-13 31 80 Tickster: 0771-47 70 70

Arr: Libris, Sensus, Bok & Prat

Info: Henric Bergner 070-695 44 01