Kategorier
Föreningen

150 år är värt att fira

År 2026 firar EFS missionsförening i Umeå 150 år! Gammal eller ny i föreningen bjuds härmed in att vara med och planera.
Hur såg vår förening ut för 150 år sedan? Hur tror vi det ser ut om 150 år?
Du som vill vara med och planera inför detta firande mejla till Helén Bertilsson i styrelsen
helen.bertilsson@gmail.com

Kategorier
Styrelsen

Rapport från styrelsen 

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte efter sommaren. Den 12 augusti träffades vi ute på Backengården för en styrelsedag och vi började dagen med gemensam frukost. Sedan samlades vi kring bön, lovsång och arbete kring vår vision. Dagen avslutades med ett styrelsemöte

Vad brinner vi för i Vasakyrkan?

Vi började med att samtala om vad vi i styrelsen själva brinner för i Vasakyrkan. Några förslag som vi delade är:

-bönen

-söndagsskola för vuxna

-musik

-mötesplatser för olika åldrar

-tonåringar

-förvaltarskapet, att värna om det vi har

-undervisning och inspiration

-väckelse

-en öppen och välkomnande kyrka mitt i centrum av Umeå

Du som läser detta kan fundera på vad du brinner för i Vasakyrkan. 

Magnus delade med sig från missionskursen

Vad betydde mission under 1990-talet? Vad betyder mission idag 2023? I kursen fanns exempel på en nio-stegs-modell. Det gav inspiration om hur vi i Vasakyrkan ska agera för att vara en mer öppen kyrka och hur församlingen ska kunna växa när vi lever i den sekulariserade delen av världen. Vi vill inte bara att bli fler i församlingen utan också växa djupare i tro.

De nio stegen passade väl ihop med styrelsens tankar om en växande kyrka och samarbetet med St Clara Kyrka i Stockholm. Ett team därifrån kommer att under några dagar i september besöka vår kyrka.

Adam talade om församlingsutveckling

Vilken är den viktigaste verksamheten? Vi fick bara välja en. Fundera på vilken skulle du välja?

Vi funderade på vilka verksamheter i kyrkan som riktar sig inåt till församlingen och vilka som riktar sig utåt till nya medlemmar och icke kristna. Hur når man ut med ett budskap eller information idag? 

En fråga vi återkom till är vilken kultur vi vill ha i Vasakyrkan. En öppen och välkomnande kultur är det vi strävar efter, där vi alla kan bidra på olika sätt.

Var är Vasakyrkan om 5 år? Det är en spännande fråga att visionera kring. Det blev många visioner och de flesta stämde överens med vad vi brinner för idag och vad vi vill utveckla. Ett exempel är fler smågrupper så att alla får tillhörighet. Ett annat är diakoni där På trappan-arbetet kan bli mer ekumeniskt. 

Hösten är i antågande

Hösten känns inspirerande genom att det är tre personer i kollegiet i höst. Joline kommer att börja arbeta i mitten av augusti. Vi ber om ett varmt välkomnande för henne.

Gemenskap tycker vi i styrelsen är viktigt. Vi vill därför bjuda in till en sopp- och medlemskväll nu den 3 oktober. Mer information om den kvällen kommer i nästa månadsblad.

”Är så tacksam för det livet, alla dagar jag får veta att allt är en gåva här för mig. Vanliga dagar då timmarna går vill jag leva i ljuset av Dig”

Text: Maria Gustin Bergström

Styrelsen genom Helén