Kategorier
Mission

Blomförsäljning/Händer för mission

Efter gudstjänsten 19/3 så planerar vi för den årliga blomförsäljningen. Det finns möjlighet att lämna plantor innan gudstjänsten från kl. 9.30. Behållningen går till TEE (Teologi för blivande evangelister / präster) i Tanzania.

Vi planerar att ha den årliga blomförsäljningen efter gudstjänsten den 19 mars. Det finns möjlighet att lämna plantor innan gudstjänsten från kl. 9.30. Behållningen av försäljningen går till TEE (Teologi för blivande evangelister och präster) i Tanzania.

Har du frågor? Ring:

Kerstin Einemo 070-556 67 98 

Eva Lundeborg Karlsson 070-376 45 11