Kategorier
Föreningen

Rapport från styrelsen

Styrelsen sammanträdde senast den 18 januari. En stor del av mötet tillägnades diskussioner om det beslut gällande uppvisande av vaccinationsbevis vid våra gudstjänster som styrelsen fattade under sitt extrainsatta sammanträde den 11 januari.

Styrelsen sammanträdde senast den 18 januari. En stor del av mötet ägnades åt diskussioner om det beslut gällande uppvisande av vaccinationsbevis vid våra gudstjänster som styrelsen fattade under sitt extrainsatta sammanträde den 11 januari. Styrelsen landade i en ny bedömning under mötet och fr.o.m. gudstjänsten den 30 januari kommer det istället råda en begränsning om max 50 gudstjänstdeltagare – utan krav på uppvisande av vaccinationsbevis. I övrigt diskuterade och beslutade man om diverse handlingar inför årsmötet som inträffar den 1 mars – bland annat verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för kommande år. Nästa styrelsesammanträde är planerat till den 1 februari.

/Styrelsen