Kategorier
Styrelsen

Gåvomedelsrapport

Vi har fortfarande en bit kvar för att nå upp till det uppsatta målet för våra gåvomedel. Då det ackumulerade utfallet är lägre än budget så måste vi fundera över vad vi kan göra för att öka våra intäkter och uppfylla målet.

Vi har fortfarande en bit kvar för att nå upp till det uppsatta målet för våra gåvomedel. Då det ackumulerade utfallet är lägre än budget så måste vi fundera över vad vi kan göra för att öka våra intäkter och uppfylla målet.

Diskutera gärna med varandra vad jag/vi kan göra för att bidra till detta. Återkom gärna till oss i styrelsen eller kollegiet om ni har idéer runt hur vi kan samla in pengar.

Gåvor kan ges via Swish 123 562 8714, BG 760-1271 eller kollektomaten i kyrkan.

Leif Oskarsson, styrelsen