Kategorier
Föreningen

Är det du?

Vill du vara med i gruppen (utskottet) som resonerar och samtalar kring medmänsklig omsorg och hur vi kan leva vår tro?

Vasakyrkan har beslutat att göra satsningar på diakoni. Vad är då diakoni? Jo, tro omvandlad i handling och medmänsklig omsorg. Alltså, inte handling istället för tro utan handling som en konsekvens av vad vi tror. Detta berör oss både inom föreningen och utåt – till vår omvärld.

Vill du vara med i gruppen (utskottet) som resonerar och samtalar kring dessa frågor i Vasakyrkan? I nästa Månadsblad kommer mer info, men börja fundera redan nu om det kanske är du som är kallad till detta.

Öppna mig för din kärlek,

världen behöver mig.

Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig

SvPs 96:1 A H Lindgren