Söndagens gudstjänst

Korset i Vasakyrkan

Söndagen är Guds dag, en helig dag. Då inbjuds vi att göra plats i livet och tiden för det vi kallar gudstjänst. Gudstjänst betyder i praktiken att dela gemenskap, lovsjunga och tillbe Gud, lyssna till Guds ord och ta emot nattvarden. Du är självklart välkommen till alla våra gudstjänster, oavsett vem du är och var du kommer ifrån.

Händer, bön
Att be är att vara med Gud! (Psalmer i 2000-talet, 888)

Vi följer en klassisk gudstjänstordning med budskapet i centrum, och det är lätt att följa med eftersom texter och sånger projiceras på väggen. Musiken kommer från olika traditioner – psalmer, lovsånger, jazz, visa – och vi följer oftast kyrkoårets rytm och budskap.

Nästan varje söndag har vi söndagsskola för barn i åldern 3-8 år.

Vissa söndagar delar vi nattvardens bröd och vin, då vi firar mässa, som leds av präst. Vi följer Svenska kyrkans ordning.

Söndagsgudstjänst @ 11

Efter gudstjänsten är du välkommen till kyrkfika.

kyrkfika, kaffe
Kyrkfika – en viktig del av gudstjänsten

Våra gudstjänster planeras och leds av både lekmän och av präster. Vill du vara med och medverka i en gudstjänst? Eller har du någon fråga om våra söndagsgudstjänster?

Foto/bild:Peo Einemo.