Demokrati

Vasakyrkans verksamhet leds av en styrelse, som väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Årsmötet hålls vanligen i februari/mars. Ibland hålls också andra föreningsmöten där olika aktuella frågor tas upp.

Alla medlemmar har möjlighet att påverka verksamheten, direkt genom sin röst vid föreningsmöten och årsmötet och indirekt genom kontakten med representanter i styrelsen och dess utskott.

Medlem i föreningen kan alla som stödjer dess grundidéer bli.

Vi tror att föreningsformen ger en bra ram för delaktighet och inflytande. 

EFS i Umeå har möjlighet att genom ombud påverka resten av EFS-rörelsen vid EFS Västerbottens och EFS riks årsmöten.