Recurring

Musikträff

Zoom , Sweden

Vi samtalar och tar del av undervisning gällande musikens verkan i gudstjänsten. Alla som vill delta är välkomna!

Recurring

Kyrkfika & kyrkmingel

Zoom , Sweden

Välkomna till en stunds gemenskap efter gudstjänsten! Ni kommer att bli indelad i mindre grupper för att lättare kunna samtala om predikan eller om livet i allmänhet. Vi ses via denna länk: https://zoom.us/j/93630179821  

Recurring

Amigos på Zoom

Zoom , Sweden

Ledare: Kristina Sturk Steinwall Unga ledare: Thea Gripenroth, Hedvig Hedström, Truls Östlund & Saga Lindholm Under pandemin ses vi på Zoom eller ute. Hör av dig till Kristina om du önskar vara med!

Recurring

Kyrkfika & kyrkmingel

Zoom , Sweden

Välkomna till en stunds gemenskap efter gudstjänsten! Ni kommer att bli indelad i mindre grupper för att lättare kunna samtala om predikan eller om livet i allmänhet. Vi ses via denna länk: https://zoom.us/j/93630179821