Kategorier
Föreningen

Telefonandakter

Från den 1 juni avslutas dessa andakter som vi nu haft sedan i höstas. Om behov finns kan det vara aktuellt att återuppta dem i höst.

Från den 1 juni avslutas våra telefonandakter som vi funnits sedan i höstas. Om behov finns kan det bli aktuellt att återuppta dem i höst.

/Lasse Palmér